Оразмеряване на конструктивни връзки при пожар

Оразмеряване на конструктивни връзки при пожар

Безплатен достъп до E-learning курс

  • Кое е най-важното при оразмеряването при пожар?
  • Какви са изискванията на Еврокод при проектиране на анкери и армировъчни пръти при пожарна ситуация?
  • Как да разпознаем и да изберем най-подходящите анкери на Hilti при пожарна ситуация? 

Ако искате да намерите отговорите на тези въпроси и други, започенете този безплатен курс сега!

Въведение

Пожарните бедствия се случват често навсякъде по света. Няма локация или приложение, където пожарният хазард не трябва да се разглежда. За да ви помогнем да разберете важността на проектирането при пожар, какво е поведението на различните материали при пожарна ситуация, и какви са препоръките на Еврокод при анкериране след бетониране и насаждане на армировка в ситуация на пожар, ще проведем обучителен курс.

Той засяга цялостните изисквания на EN1992-4 и EOTA TR 082 за оразмеряване на механични и химически анкери при пожарна ситуация. Курсът ще ви преведе през оразмеряването на анкери с PROFIS Engineering и избора на най-подходящите продукти на Hilti.

Съдържанието е подготвено от експертите на Hilti и е с безплатен електронен достъп. Тези модули ще ви помогнат да разберете как да си оптимизирате оразмеряването при пожар!

Ключови точки

Курсът осигурява солидна основа при проектирането на конструктивни връзки при пожарна ситуация.

Курсът ще ви донесе следните позитиви:

  • Разбирането за важността на пожарната носимоспособност чрез различни катастрофални случаи
  • Познаването на три различни критерии за пожарна носимоспособност дефинари от Еврокод и определяне на най-често срещаните пожарни криви за различните приложения.
  • Изборът на механични и химически анкери спрямо стандарите на EN1992-4 и EOTA TR 082 с използването на PROFIS Engineering.9
  • Също така ще бъде възможно тегленото на сертификат за участие.

МОДУЛИ

Проектиране при пожар за конструктивни връзки: Изчерпателно ръководство

Проектиране при пожар за конструктивни връзки: Изчерпателно ръководство

Защо трябва да предвиждаме пожарът като важен аспект при проектиране?

Преглед на значението на проектиране при пожар и какво казва Еврокодът за приложенията на предварително заложени анкерини групи и армировъчни пръти в случай при излагане на пожар.

Проектиране при пожар за конструктивни връзки: Съвместим с Еврокод за предварително заложени анкерни групи

Проектиране при пожар за конструктивни връзки: Съвместим с Еврокод за предварително заложени анкерни групи

Какво препоръчва EC2 и EOTA TR082 относно механичните и химическите крепежи при пожарно натоварване?

Преглед на изискванията на EN1992-4 и EOTA TR 082 за носимоспособност при пожарна ситуация на механични и химически анкери и техните приложения.