ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ НА ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Пожароустойчиви приложения, стандарти и проекти

Hilti MQ modular support system for medium-heavy applications fire test

Hilti има повече от 25 години опит в проучването и проектирането на продукти за защита срещу пожари.

Предлагаме широка гама пожароустойчиви продукти, включително инсталационни системи, крепежни технологии и противопожарни системи.

Всичко това има важен принос към пасивната противопожарна защита, за да се помогне на хората да напуснат бързо и безопасно сградата.

КОЙ ПРОЕКТАНТСКИ МЕТОД ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Строителната индустрия и академичните проучвания показват, че не е безопасно да се проектират инсталационни системи, като се използва досегашният метод за проектиране от EN 1993-1-2 (Eurocode 3).

Какво да правите в такъв случай?

Ако не разполагате с хармонизирани национални стандарти за проектиране на мястото, където се намирате, за да предвидите деформацията на тези приложения, използвайте продукти, изпитани съгласно EN 1363-1.

Анализ на резултатите от изпитването за пожар съгласно EN 1363-1

Има огромно несъответствие в деформацията между EC3 прогнозите и резултатите от изпитването за всички изпитани системи. Това несъответствие основно започва да нараства между 20-25 мин. тестване с комплект експлозиви.

В много случаи загубата на устойчивост от изкълчване  може да доведе до крайна повреда при огъване на шината, докато голямата деформация води до закаляване на окачващата система чрез верижен ефект.  

В случаи без забележима загуба на устойчивост действителните деформации също са много по-големи от предвиденото от EC3.

ПОПИТАЙТЕ ИНЖЕНЕР

КАК ИЗПИТВАМЕ НА ОГЪН ИНСТАЛАЦИОННИТЕ СИ СИСТЕМИ

В Hilti имаме повече от 20 години опит в изпитването на огън.

Проведохме изпитвания върху наши продукти съгласно EN 1363-1.

Ако не разполагате с хармонизирани стандарти за проектиране във Вашия регион, можете да бъдете сигурни, че с използването на комплекс от решения на Hilti проектът ви съответства на тестовете съгласно EN 1363-1.

Стриктно изпитваме на огън инсталационните си системи, за да видим как се държат и как се представят в условия на огън.

 • Провеждаме изпитвания на огън върху тръбни скоби в съответствие с RAL Директивата за качество - RAL-GZ 656.
 • Ние тестваме на огън  шините си въз основа на пожарната крива съгласно EN 1363-1.
 • Нашите изпитвания на огън се провеждат от сертифицирани лаборатории за изпитване като IBMB и MPA Braunschweig.

Повече информация

 • Please enter alternative text here (optional)

  Европейски законови изисквания за противопожарна защита

  Different countries and different applications all have their own guidelines for fire design. See how we take this into consideration at Hilti when designing modular support systems.

  Повече информация

  Услуга по инженерно консултиране

  Можем да Ви помогнем с проекта на инсталационни системи, като Ви помогнем с анализирането на съществуващи резултати от изпитвания на огън и с намирането на подходящо решение за нуждите Ви. Само се свържете с най-близкия до Вас екип на Hilti, за да разберете повече.

  Повече информация