СТРОИТЕЛСТВО С НАСАЖДАНЕ НА АРМИРОВКА В БЕТОН

За какво се използва армировката?

Насаждането на армировка може да бъде използвано за изграждане на повече свързвания на обекта - например, стени, плочи, греди, основи и опорни колони.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КОНСТРУКЦИИ

По-долу са посочени примери за най-често използване на насаждане на армировка:

 • удължавания на стени;
 • удължавания на колони;
 • удължавания на греди;
 • удължавания на плочи;
 • удължавания на балкони.

удължавания на стени

удължавания на колони

удължавания на греди

удължавания на плочи

СВЪРЗВАНЕ НА НОВИ КОМПОНЕНТИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ КОНСТРУКЦИИ

Те просто се поддържат от твърди връзки, използвани за:

 • свързвания на греда към стена;
 • свързвания на подпора към стена;
 • свързване на стълбища към съществуващи стени;
 • свързвания на стена към стена.

свързване на греда към стена

свързване на подпора към стена

стълбища свързани към съществуваща стена

свързване на стена към стена

ПОДСИЛВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ БЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

Ние също разработваме уникални решения за триене при срязване за наслагвания на мостова настилка и подсилване при пробиване.

 • Бетонни наслагвания
 • Подсилване на тавана
 • Основа на колона
 • Подсилване на мостова настилка.

Наслагване на бетон

Подсилване на тавана

Подсилване на мостова настилка

Основа на колона

СВЪРЗАНИ ХИМИЧЕСКИ АНКЕРИ НА HILTI ЗА НАСАЖДАНЕ НА АРМИРОВКА

ПОПИТАЙТЕ ИНЖЕНЕР