Системи за сеизмично проектиране

Как неконструктивните системи гарантират безопасността на хората в сградите

Ние осигуряваме независимо одобрени решения, тествани за издръжливост на движение по време на сеизмични събития. Тези решения включват инсталационни системи, продукти за пасивна противопожарна защита и анкерни закрепвания. С това допринасяме за постигането на крайната ни цел да спасяваме животи, да защитаваме активи и да подобряваме конструктивните характеристики на сградите.

Същина на неконструктивните системи

Най-големите разходи за ремонти след земетресение

Последствията от земетресение могат да бъдат класифицирани в три аспекта: човешки жертви, прекъснати функционалности в сградата и материални щети. Всичко това неминуемо ще се доведе до икономически загуби.

Земетресенията са причина за огромни загуби. Те могат не само да повредят конструктивните елементи на сградите, но най-вероятно  ще увредят тежко също и неконструктивните системи като механични или електрически системи/ВиК и кабелни инсталации. Тези системи са изключително важни, за да се осигури безопасността в сградата.

В последните години, нормативните уредби, приложими за неконструктивните системи, все повече изискват спазване на строги изисквания.  В миналото сеизмичното инженерство се концентрираше върху проектирането на конструктивни елементи, за да се предотврати срутването на сградите. Това обаче се промени.

Опитът показа, че неконструктивните системи в сградите са също толкова важни. Неконструктивните системи в сградите са от съществено значение, за да се осигури непрекъснатата работа на жизненоважни услуги като водоснабдяване и електроснабдяване (тръби и кабели), аварийни системи (алармени системи), пасивна пожарозащита и активна противопожарна защита (спринклерни системи).

Проучванията показват, че инвестирането в неконструктивни компоненти е много по-голямо от това в конструктивни компоненти и варира от 50-70% от цялата стойност на сградата (вижте таблицата по-долу). При много от вече станалите земетресения загубите, причинени от повреждане на неконструктивни компоненти, са по-големи от тези на конструктивните елементи.

Разходи за ремонт в резултат на сеизмично събитие

Земетресенията застрашават живота на хората в сградите, дори когато конструкциите остават невредими. Тръбите и кабелите се движат с огромна сила по време на сеизмични явления, при което се причиняват както счупвания, така и повреди на пожарните отделения. Това води до изтичане на запалим газ и разливане на запалими течности, което, както показва опитът, води до пожари и експлозии. 

В случай на пожар, системите за детекция играят важна роля. Когато са повредени кабелите, тези системи няма да функционират коректно. Освен това, сеизмичните сили могат да увредят водоснабдяването и спринклерните системи, които спомагат за осигуряване на противопожарна защита в сградите. Сеизмичните явления несъмнено понижават нивото на защита, осигурено за сградите. Благодарение на подходящо закрепване, инсталационни и пасивни противопожарни системи, сградите са оборудвани да преодоляват тези предизвикателни ситуации и могат да помогнат да се осигури безопасността на обитателите им. 

Строителни норми и правила

Под непрекъснато развитие

Строителната индустрия се регулира чрез строителни норми и правила, които постоянно се развиват и актуализират от компетентните органи, за да се осигурят минимални стандарти в различни аспекти като екцплоатация или безопасност.

Целите на тези норми и правила са:

  • Да предотвратят повреди по конструктивни и неконструктивни елементи на сгради при земетресения с ниска интензивност;
  • Да ограничат повредите по конструктивни и неконструктивни елементи до поправими нива при земетресения със средна интензивност и
  • Да предотвратят цялостни или частични срутвания на сгради при земетресения с висока интензивност.

Все пак, изискванията относно безопасността на сградите в нормите и правилата варират в зависимост от вида на сградата. Като цяло, обществените сгради, включително тези от съществено значение като болниците, се подлагат на по-стриктен контрол и се изисква да отговарят на по-строги изисквания.

Тези сгради трябва да останат функциониращи и след земетресение.

В зависимост от нивото на важност, видовете сгради могат основно да бъдат разделени на следните категории, като Категория 1 е най-важната:

  • Сградите от Категория 1 са тези, които трябва да бъдат използвани след земетресението и сградите, съдържащи опасни материали. Например болници, летища, пожарни служби или електрически централи.
  • Категория 2 - интензивно населени сгради (дългосрочно) и сгради, които съхраняват ценности. Например училища, музеи, университети, военни центрове или затвори. 
  • Категория 3 - интензивно населени сгради (краткосрочно). Например спортни комплекси, кина, театри, търговски центрове или концертни зали.
  • Категория 4 - други сгради като жилищни имоти, хотели, офиси или промишлени конструкции.

Експлоатационни качества на неконструктивни системи

Изпитани и проверени в съответствие с най-новите стандарти

С развитието на по-строги изисквания за неконструктивните системи в строителните норми и правила, производителите вече трябва да предлагат системи, изпитани в съответствие със световно признати стандарти като EN или ASTM. 

Hilti предлага сеизмично квалифицирани продукти и системи, които предлагат оптимални характеристики при неконструктивните приложения. Тези системи са преминали официални изпитвания, проведени от независими организации.  Въпреки това ние искаме да изведем безопасността на хората още по-напред.

Hilti проведе обширно проучване в сътрудничество с академични партньори като Калифорнийския университет “Сан Диего” (UCSD). Проведохме пълномащабно изпитване в пететажна сграда, където бяха симулирани три земетресения, последвани от пожар, за да се анализира поведението на различните неконструктивни елементи като анкерни закрепвания, пасивна противопожарна защита и инсталационни системи.

Освен това, в момента Hilti работи съвместно с EUCENTRE и Университета в Павия (Италия) по проект, имащ за цел да анализира и разбере сеизмичния отговор на неконструктивните елементи и системи, като се използват аналитични, цифрови и експериментални дейности.  Освен всичко това, активно участваме в множество конференции като ежегодната Сеизмична академия в Италия, която събира експерти от цял свят, за да обсъдят различни аспекти на сеизмичното проектиране на сградите.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЕИЗМИЧНИ АНКЕРИ

Важно е да се използват правилните анкери, както за неконструктивните, така и за конструктивните елементи на дадена сграда, вижте нашата гама от системи със сеизмични работни характеристики от категория С2.

Повече информация

СЕИЗМИЧЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН ДИЗАЙН

Пожарът е най-честият риск след земетресение. Нашите системи предлагат възможност за движение в допълнение към основната им противопожарна функция. Те запълват пролуки, които иначе са вход за дим и огън, а това се оказва още по-критично след движение на сградата.

Повече информация

СЕИЗМИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Реализирането на устойчиви на земетресения сгради се превръща във все по-важно изискване за строителното проектиране. Нашите инженери могат да Ви помогнат да намерите продуктите, обичайните решения и да Ви окажат съдействие при сложните изчисления в етапите на проектиране и изграждане на Вашия проект.

Повече информация