Инженерни услуги: иновации

Иновации за Вас

Servizi di ingegneria: novità

Бъдете информирани за новостите и техническите аспекти, посветени на разпоредбите, продуктите, софтуерите и инженерни услуги.

ИЗПИТВАНЕ НА ОБЕКТА ЗА АРМИРОВКА И АНКЕРИ

Изпитвания на място предлагани от Hilti за насаждане на армировка и закрепвания

Повече информация

КОМБИНИРАНИ ПЛОЧИ СТОМАНА-БЕТОН

Конекторите с разрез, с маркировка CE, за реализиране на нови плочи и подсилване на съществуващите.

Повече информация

MQS-SP АНТИСЕИЗМИЧНА СИСТЕМА ЗА СПРИНКЛЕР

Внедрете най-добрите решения за безопасност и устойчивост на системите за спринклер, в случай на сеизмични явления.

Повече информация