КАК ДА ЗАКРЕПИТЕ ОПОРНА ПЛОЧА В СЕИЗМИЧНИ ЗОНИ

Крепежни системи за земетръсни зони

Hilti fastening systems for seismic construction design

Земетресенията са много по-често срещани отколкото смятаме, случват се всеки ден по целия свят.

Те не само могат да доведат до големи разходи и могат да нанесат големи повреди на сградите и на икономиката.

Всичко това може да бъде ограничено посредством добър проект за сеизмична конструкция и спецификация.

Важно е да включва сеизмичен проект, както за неконструктивни, така и за конструктивни строителни елементи; както показват проучванията неконструктивните системи понасят по-големи повреди в търговските сгради по време на земетресение.

КАКВО Е ПОВЕДЕНИЕТО НА АНКЕРИТЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Anchor performance and behaviour in seismic applications

Сеизмичните условия променят значително поведението на анкерите, в сравнение със статичните условия.

Cyclical loads and multi directional forces acting on anchor applications during an earthquake

High cyclical loads due to inertia forces in the multi-directions.

Loaded anchor behaviour during an earthquake

Cracks open and closing dramatically during earthquake. Loaded anchor tend to slip out under such crack cyclic pattern.

КАК АНКЕРИТЕ НА HILTI СЪОТВЕТСТВАТ НА СЕИЗМИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Hilti code compliant anchors for seismic performance categories C1 and C2

Вече има стандарти на място за определяне кои анкери трябва да се използват в сеизмични зони.

EOTA TR045 посочва ясно повечето от приложенията и позволява използването само на анкерни системи от категория C2, за сеизмични зони.

В Hilti произвеждаме широка гама от анкери, които са в съответствие със стандартите и  отговарят на сеизмичните характеристики от категория С2.

Anchor fasteners with an ETA Qualification

Hilti anchor fasteners with ETA qualification

КАК ДА ПРОЕКТИРАМ АНКЕРИ ЗА СЕИЗМИЧНИ ЗОНИ

 Hilti PROFIS Anchor software for seismic design

В Hilti нашите инженерни екипи могат да Ви помогнат като проектират Вашите анкерни системи – само се свържете с местния екип на Hilti, за повече информация.

Или можете да използвате нашият софтуер за проектиране на анкери - Hilti PROFIS. Това включва съответстващи на стандартите Hilti продукти в 2D и 3D с актуална документация и спецификации.

Нашият PROFIS Anchor софтуер извършва сеизмични изчисления съгласно EOTA TR 045. Това дава три решения за анкериране на опорни плочи.

Капацитетно проектиране

Анкерирането се проектира за силите, отговарящи на податливостта на еластичния компонент, или ако се понижи, за максималната сила, която може да бъде прехвърлена посредством фиксирането или закрепения елемент.

Еластично проектиране

Закрепването е разработено за максимално натоварване, поемайки еластично поведение на закрепването или конструкцията.

Проектиране с изисквания за еластичност на анкера

Този проект за повреда в еластичната стомана, изисква анкери класифицирани като еластични. Този подход е приложим също само за опънатия компонент и трябва да бъдат спазени някои разпоредби, за да се осигури, че причината за повредата е повредата на стоманата.

В софтуера за проектиране на анкери PROFIS, също прибавихме резултатите от изследванията на Hilti, така че може да намерите решения, които са извън обсега на EOTA TR 045