ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И БИЗНЕС ЕТИКА

Борба с корупцията и вземането на подкупи

Hilti compliance and business ethics

Законосъобразното, етичното поведение и честната конкуренция са неизменни части от всички наши действия. Бизнес действията ни се основават на честност, надеждност, последователност и предвидимост - по всяко време и навсякъде.

Това е решаващата основа за взаимоотношенията ни на доверие с всичките ни акционери, клиенти, доставчици и партньори. 

МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Участваме в ключови международни инициативи срещу корупцията. Но също така преодоляваме границите, като изискваме от нашата компания постоянно да противодейства на корупцията и вземането на подкупи и да поддържа социални и екологични стандарти.

  • Партньорство срещу корупцията

През 2004 г. подписахме инициативата Партньорство срещу корупцията на световния икономически форум в Давос, Швейцария. Тя е насочена към въвеждането на антикорупционни мерки в строителната индустрия по света. По този начин подчертаваме, че Hilti не толерира вземането на подкупи.

  • Глобален договор на ООН

През 2006 г. се присъединихме към Глобалния договор на ООН, в който е изразена ясна позиция срещу корупцията. Това глобално споразумение, под патронажа на Обединените нации, задължава дружествата да поддържат социални и екологични стандарти.

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Изискваме от всички представители на нашите екипи да се държат законосъобразно и според нашите корпоративни правила. Нашият Кодекс за поведение на представителите на нашите екипи определя как работим и е в основата на начина, по който правим бизнес. Всички представители на нашите екипи са обучени да разбират вътрешните правила. 

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ

Чрез договор изискваме от нашите доставчици да спазват основни изисквания в сферата на човешките права, трудовото право, безопасността на работното място и опазването на околната среда и да дадат обещание да се въздържат от корупция. Тези стандарти са обвързващи дори ако приложимите национални и международни закони изискват по-снизходителни стандарти. Ние контролираме нашите доставчици чрез различни инструменти като одити.