ПОДДЪРЖАЙТЕ ВАШИТЕ HILTI ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ ПРЕЦИЗНИ И ТОЧНИ

Услуга за калибриране и настройка

Hilti calibration service

Предлагаме услугата калибриране, за да тестваме и настроим отново Вашите измервателни уреди Hilti:

  • лазерни далекомери;
  • лазерни нивелири;
  • точкови и линейни лазери;
  • сканиращи уреди и детектори;
  • тотални станции.

Всички уреди Hilti са проектирани така, че да бъдат изключително прецизни. Но понякога точността им може да се повлияе от сурови условия, като неподходящ начин на съхранение, температурни колебания или неправилна употреба. Точността може да бъде повлияна с времето също и от тежки условия на ежедневна употреба.

Затова препоръчваме да калибрирате Вашите уреди редовно, поне веднъж годишно.

В някои случаи може да се наложи да калибрирате Вашите уреди по-често, така че проверете условията, заложени във Вашата вътрешна политика по качеството, за да видите от какво се нуждаете, за да отговаряте на изискванията на вътрешните одити на Вашата фирма.

Също така Ви препоръчваме да изпитвате редовно Вашите уреди при експлоатационни условия, особено преди важни задачи свързани с измервания или, ако Вашите уреди са били изложени на сурови условия на работа.

Можете да намерите повече информация по въпроса в инструкциите за експлоатация на Вашия уред.

три степенно обслужване:

Проверка на точността

Сравняваме точността на Вашия уред с точността, определена от нашите “спецификации на производителя”, посочени в инструкцията за работа.

Настройване, почистване и обслужване

Ако уредът не съответства на неговите първоначални спецификации, настройваме нивото на лазера или детектора, за да възстановим отново точността на уреда.
Също така почистваме уреда и проверяваме дали работи правилно, преди да Ви го изпратим обратно.

Документация

Даваме ви също и писмен доклад със списък на измерванията, които сме извършили за входните и изходните тестови стойности. Издаваме също и сертификат за услугата в уверение на това, че уредът вече съответства на първоначалните спецификации на производителя.

НЕ Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО ISO 17025

Моля обърнете внимание, че процедурата за проверка на Hilti не е акредитирана по ISO 17025 или какъвто и да е друг сертифицкационен стандарт, който е специално разработен за лабораториите за калибриране.

Моля, вижте за справка Вашата вътрешната политика за качеството, за да проверите дали се изисква калибриране по стандарт като например ISO 17025.

Ако имате въпроси, моля обърнете се към местния представител на Хилти.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

КАЛИБРИРАНЕ И НАСТРОЙКА: ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ

Защо трябва да калибрирам моите уреди?

Всички уреди Hilti са проектирани така, че да бъдат изключително прецизни, но те могат да се повредят и да станат неточни поради външни фактори като температурни колебания, въздушно налягане, неправилни условия на съхранение или натоварвания при ежедневна употреба.

Колко често трябва да калибрирам моите уреди Hilti?

Препоръчваме това да става редовно, поне веднъж годишно. Моля, вижте за справка вътрешната политика за качеството на Вашата фирмата, за да видите кое е правилно за вътрешните нужди на фирмата Ви.

Също така Ви препоръчваме да изпитвате редовно Вашите уреди при експлоатационни условия, особено преди важни задачи свързани с измервания и, ако уреда е бил изложен на сурови условия на работа. Също така, преди употреба направете справка с инструкцията за работа.

Какво сертифициране за калибриране има Hilti?

Не сме сертифицирани по ISO 17025.

Моля, вижте за справка вътрешната политика за качеството на Вашата фирмата, за да видите какво ниво на калибриране Ви е необходимо.

С кого да се свържа за калибриране?

Моля, свържете се с местния търговско-технически консултант на Hilti или се обадете на Клиентско обслужване на 0800 123 98.

ИНТЕРЕСУВАТЕ ЛИ СЕ И ОТ НАШИТЕ НАЙ-НОВИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ?