РАЗШИРЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ НА УЕБСАЙТА

С настоящата политика „Хилти – България“ ЕООД, като администратор на лични данни (наричано по-долу “Hilti”, „Администраторът” или „ Дружеството“ възнамерява да предостави на потребителите полезна информация относно използването на бисквитки в уебсайта си www.hilti.bg (наричан по-долу “Уебсайта”). Тази политика е изготвена в съответствие с Общия регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679.

Настоящият документ е неразделна част от Политиката за поверителност на Hilti, в която подробно са регламентирани правата на субектите на данни. Политиката за поверителност на Hilti е достъпна на следния линк: https://www.hilti.bg/privacy.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ (COOKIES)?

Най-общо казано, бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтовете могат да изпращат до устройствата на потребителите (обикновено в браузъра), където те се съхраняват, за да бъдат предадени обратно на същия уебсайт по време на следващото посещение от същия потребител.

Бисквитките могат да бъдат разграничени в две категории:

 • Бисквитки, използвани от Hilti (“First-party” бисквитки), когато са управлявани директно от собственика и/или редактора на Уебсайта (Hilti); и/или
 • Бисквитки, използвани от трети лица (“Third-party” бисквитки), когато са управлявани от трети страни по отношение на Уебсайта, посещаван от потребителите.

Бисквитките също могат допълнително да бъдат класифицирани според предназначението им: някои бисквитки улесняват посещението на уебсайта, като запомнят някои от изборите, направени от потребителя по отношение на конкретни конфигурации, и осигуряват предоставянето на по-ефективни функции (така наречените „технически бисквитки“), докато други позволяват да се наблюдава посещението на потребителя дори и с цел изпращане на реклама и/или предлагане на услуги, съобразени с неговите предпочитания (така наречените „профилиращи бисквитки“).

2. FIRST-PARTY БИСКВИТКИ

Уебсайтът използва следните типове технически First-Party бисквитки, като за тяхното инсталиране не се изисква съгласие от потребителите:

 • Навигационни или сесийни бисквитки: те са от съществено значение, за да позволят на потребителя да навигира в нашия Уебсайт и пълноценно да се възползва от неговите функции и услуги. Тъй като тези бисквитки са временни бисквитки, те се изтриват след затваряне на браузъра;
 • Функционални бисквитки: те са предназначени единствено за улесняване и ускоряване на разглеждането на Уебсайта, като запомнят някои конкретни избори, направени от потребителите (като езикови предпочитания).

Предвид това бисквитките могат да се считат за инструмент, използван от Администратора на данни, за да се осигури ефективно сърфиране, стабилност на сесията, поддържане на регистрацията на потребителя и предварителния избор на държавата, чийто уебсайт се браузва. Те също така помагат за запомняне на избора, направен от потребителя, свързан с посещението на някои елементи от уебстраницата, като информационния и комуникационния банери.

Както е посочено по-горе, използването на технически бисквитки и обработката на данни, свързани с тях, не изисква предварителното съгласие на потребителя.

Във всички случаи, потребителят може да спре инсталирането на технически бисквитки чрез настройките на своя браузър, като е наясно, че такъв избор може да усложни, забави и понякога да блокира разглеждането на Уебсайта.

Уебсайтът използва също и профилиращи бисквитки, които се използват за събиране на информация относно предпочитанията и навиците, изразени от потребителя по време на посещението си, и които впоследствие служат за изготвянето на по-атрактивни и съобразени с интересите реклами на трети страни.

По отношение на последния тип бисквитки се приема, че потребителят е дал съгласието си всеки път, когато натисне бутона „Приемам“, който се показва в рамките на банера, показващ се на началната страница или продължи да разглежда Уебсайта. Дори в този случай потребителят може впоследствие да оттегли своето съгласие за инсталирането на такива бисквитки.

Hilti действа като администратор на лични данни само във връзка с First-party бисквитките, инсталирани на неговия Уебсайт.

3. THIRD-PARTY БИСКВИТКИ

По време на посещението на потребителя някои бисквитки, които не са пряко контролирани или управлявани от Администратора, може да бъдат инсталирани на неговото устройство, например, когато потребителят посещава уебстраница, която включва съдържание от уебсайт на трета страна.

Тези бисквитки, наричани “Third-party” бисквитки, могат да бъдат разделени на:

 • Аналитични, който се използват за събиране и анализиране на статистическа информация за броя на потребителите и посещенията в Уебсайта. Деактивирането на тези бисквитки няма да застраши използването на Уебсайта;
 • Приспособления (Widgets) / Приставки (Plugins): някои приспособления и приставки, предоставени от социални мрежи (като, включително, но не само, бутон на Facebook или интегриране на видеоклипове от YouTube директно в уебсайтове), могат да използват свои бисквитки, за да улеснят взаимодействието със свързания уебсайт. Деактивирането на тези бисквитки няма да застраши използването на Уебсайта, с изключение на възможностите за бързо споделяне на съдържание и/или за преглеждане на медийно съдържание в Уебсайта;
 • Профилиращи, които се използват за събиране на информация относно предпочитанията и навиците, изразени от потребителя по време на посещението си, и които впоследствие служат за изготвянето на по-атрактивни и съобразени с интересите реклами на трети страни.

Дори във връзка с Third-Party бисквитките, инсталирани чрез Уебсайта на Дружеството, потребителят може да не получава следните бисквитки, като използва съответната информация и линкове, посочени по-долу, и като упражни опциите за отписване (opt-out):

 • Google Analytics (предаването на данни към Google Analytics ще се извърши след анонимизиране на част от IP адреса на потребителя):

- Деактивиране на Google Analytics бисквитки

Следва да се отбележи, че Google LLC ще използва тази информация в качеството си на независим администратор на данни, за да проследява и изследва използването на Уебсайта, да изготвя доклад за дейностите на Уебсайта в полза на Hilti и да предоставя допълнителни услуги, свързани с Уебсайта, с методите на връзка (мобилни устройства, компютър, използван браузър и т.н.), с търсенето и достигането до страниците на Уебсайта.

 • Facebook: тази бисквитка се използва от Facebook, за да се улесни и ускори използването на Facebook. Тя активира функции, запаметява информация за Вас (дори на устройството Ви или в кеша на браузъра Ви) и използването на Facebook; показва, проучва и подобрява рекламата; извършва мониторинг и проучване на използването на Вашите продукти и услуги; защитава Вас, другите хора и Facebook.

- Политика за поверителност

 • YouTube: Уебсайтът съдържа приставка (plug-in), свързана с YouTube, чрез която браузърът на потребителя може да се свърже директно със сървъра на този уебсайт за споделяне на видео съдържание, като му съобщи уебстраницата, която посещавате. По същия начин, ако даден потребител навигира в Уебсайта докато е влязъл в профила си, съответната информация може да бъде свързана с този профил.

4. КАК МОЖЕТЕ ДА ДАДЕТЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ?

След като се осъществи първият достъп до Уебсайта (началната страница или друга негова страница), Дружеството ще поиска съгласието на потребителя за изпращане на гореспоменатите бисквитки  по някой от следните начини:

 • Чрез натискане на бутона “ПРИЕМАМ”, показан на банера, който ще се появи;
 • Като кликнете върху която и да е част или елемент на някоя от уебстраница на Уебсайта, дори и чрез просто скролване (превъртане), извън банера;
 • Чрез достъпа до тази разширена политика („Политика за бисквитки“) по всяко време – или при първо посещение на Уебсайта или в последствие чрез подходящ линк, предоставен от Администратора и деактивиране на използването на бисквитки.

Във всеки друг случай и при всяко следващо посещение на Уебсайта, потребителят ще има достъп до тази политика (като кликне върху линка „Политика за бисквитки“, намиращ се в долната част на началната страница на Уебсайта).

Подчертаваме, че съгласието на потребителя е необходимо само за инсталирането на “Third-party” бисквитки (бисквитки на трети страни).

5. КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ БИСКВИТКИТЕ?

Във всеки случай, предвид факта, че повечето браузъри са програмирани автоматично да приемат бисквитки, потребителят може да избере да не ги получава, особено в случаите, когато третата страна не е предоставила правилно възможността за отписване (opt-out), като отиде на настройките в меню "опции" или "предпочитания" на браузъра и деактивира използването им, съгласно процедурите, описани на следните линкове:

Трябва обаче да се има предвид, че деактивирането на бисквитките може да затрудни браузването в Интернет или да ви попречи да се движите свободно от една страница в друга, като използвате всички функции на Уебсайта.

За да получат повече информация за бисквитките, потребителите могат да отидат на уебсайта www.youronlinechoices.com (само за услугите, изброени на този Уебсайт), да бъдат инструктирани как да изтриват и управляват бисквитките в зависимост от използвания браузър и как да задават предпочитанията за използването на бисквитки на трети страни.

Продължавайки използването на този Уебсайт без да блокирате бисквитките в съответствие с процедурите, описани в политиката по-горе, потребителят дава съгласието си за инсталирането на бисквитки на трети страни.