ИЗПИТВАНЕ НА ОБЕКТА ЗА АРМИРОВКА И АНКЕРИ

Изпитвания на място предлагани от Hilti за насаждане на армировка и закрепвания

Hilti onsite testing

Ако не знаете капацитета на натоварване на основния материал, е необходимо да извършите изпитване на обекта за армировката и анкерите.

Това се прави в случай, че основният материал не е сертифициран по ETA  или от Hilt - например, когато той е стар или повреден бетон или скала.

Посредством изпитването на обекта се изчислява проектната устойчивост на основния материал и може да се определи коя анкерна система е подходяща за използване за Вашата инсталация.

Изпитването на обекта може да се извърши като се приложи разрушителен или безразрушителен полеви тест. 

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ИЗПИТВАНЕ НА ОБЕКТА?

Може да прилагате изпитване на обекта по време на фазата на изчисляване и след инсталиране на крепежната система.

Hilti HAT 30 anchor tester

Изпитване на обекта по време на фазата на изчисляване

По време на фазата на изчисляване - определете устойчивостта на основния материал и използваната крепежна система.

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Изпитване на обекта след инсталиране

След инсталиране на анкерни системи - определете качеството и безопасността Такова изпитване може да се изиска от собствениците на сгради, за да се гарантира съответствието с местните ръководни принципи.

КАКВО ПОЛУЧАВАМ СЛЕД ИЗПИТВАНЕТО НА ОБЕКТА?

Hilti onsite testing report

Даваме ти подробен писмен отчет за проведеното изпитване и отчет за оценка, с техническите данни от изпитването.

Други ползи от изпитването на място:

  • Сигурни сте, че устойчивостта на натоварване и качеството на проекта са OK.
  • Определяне на стойностите на устойчивост на неизвестен основен материал или основни материали, които са различни и не са включени в първоначалния документ за одобрение.
  • Проверка на качеството и безопасността на насаждането на армировката и крепежните системи след инсталиране, посредством изпитване на част от инсталацията.

КОЙ ИЗВЪРШВА ПРЕДЛАГАНОТО ОТ HILTI ИЗПИТВАНЕ НА ОБЕКТА ?

В Hilti, изпитването на обекта се извършва от обучени инженери на Hilti.

Ние работим с Вас на обекта с точно и редовно калибрирано оборудване за извършване на изпитване, за да гарантираме надеждни резултати.

Ние приспособяваме нашите изпитвания на обекта според Вашите лични изисквания.

Цена

Обслужване
Цена
On-site testing ≤ 30 kN - Изпитване на място ≤ 30 kN
120 BGN/h
On-site testing ≤ 180 kN - Изпитване на място ≤ 180 kN
160 BGN/h
Evaluation - Анализ на резултати
160 BGN/h

ПОПИТАЙТЕ ИНЖЕНЕР

ПРЕГЛЕД НА ИЗПИТВАНЕТО НА ОБЕКТА

  • Приложение: Изпитване на обекта на анкери и армировка
  • Кой го извършва: Специално обучени и сертифицирани екипи на Hilti.
  • Какво правим: Изпитване на обекта на армировката и крепежните системи, с изготвяне на писмен отчет за проведеното изпитване и доклад за оценка.
  • За кого е предназначено: Строителни инженери, проектанти, ръководители на обекти, инспектори на обекти.
  • Цена: Основава се на времето, необходимо за извършване на изпитването.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ С ИЗПИТВАНЕ НА ОБЕКТА

СОФТУЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА АРМИРОВКА

СОФТУЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА АРМИРОВКА

Как се извършва изчисляване на армировка?

Прочетете повече
СОФТУЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА АНКЕРИ

СОФТУЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА АНКЕРИ

Какво трябва да се има предвид при изчисляване на анкери за базови планки?

Прочетете повече
ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Как се извършва изчисляване на инсталационни системи?

Прочетете повече