Оборудване за изпитване на опън за услугата на Hilti за изпитване на анкери на обекта

Изпитване на обекта

Можем да ви помогнем да определите липсващите стойности на съпротивление или да прецените дали анкерите са монтирани правилно

Липсва ли комбинацията от анкер и основен материал в техническата документация, която използвате? Искате да проверите натоварването на крепежни елементи като част от документацията за качество на монтажа? Решението е услугата на Hilti за изпитване на обекта.

Като строителен инженер може да нямате достатъчно налични данни, за да определите съпротивлението на анкер за един безопасен, ефективен и рентабилен проект. Документите за одобрение или техническите ръководства може да не покриват основния материал. Най-вероятно ще срещнете това, когато работите по проекти за реконструкция на по-стари, вероятно повредени бетон или зидария, но също и естествен камък или порести материали и т.н.​

Като ръководител на проекта може да се наложи да потвърдите качеството на монтажа на монтираните след бетониране анкери или армировка и да документирате изпълнените тестове за доказателствено натоварване като справка за ръководител на проект, инвеститор или надзор.

И в двата случая Hilti предлага услуги за изпитване на място.

Нашите инженери работят с вас на строителната площадка и след това предоставят PDF протокол от изпитване със стойности на натоварване и преместване. При поискване може да бъде предоставен допълнителен доклад за оценка с изчислително съпротивление или с оценка на теста за изпитване на натоварване, и двете според официалните указания.

Въпреки това, тестването на един или повече продукти на място, независимо от причината, никога не може:

  • Да cлужи като заместител на документ за одобрение
  • Да cлужи за отмяна на съществуващ документ за одобрение
  • Да cлужи за заключение кой е „по-добрият“ продукт в сравнение
  • Да cлужи като заместител на правилното изчисление на анкера

Какви са наличните изпитвания на обекта?

Оборудване за изпитване в зидария/бетон на анкери на обекта с трансфер на данни към смартфон

Определяне на устойчивост

Ако сте инженер, който трябва да специфицира анкери, тази услуга може да ви помогне лесно да проектирате правилния крепежен елемент в нестандартни случаи. Получавате спокойствието, че посоченият от вас анкер за зидария или бетон може да работи според нуждите ви.
 

Полезен, в случаите когато:

  • Трябва да определите съпротивлението на анкера в конкретен неизвестен или несигурен основен материал
Научете повече
Оборудване за изпитване на анкери на обекта с  трансфер на данни към смартфон

Проверка на качеството на монтажа

Ако сте ръководител на проект или мениджър по качеството, можете да използвате тази услуга, за да получите тестови данни и документация, без да забавяте напредъка на монтажните дейности. Докладът от изпитването, който предоставяме, е предназначен да послужи пред проектант, надзор или клиент.
 
Полезен, в случаите когато:
 
  • Необходима ви е документация за тестване на натоварване на анкери монтирани след бетониране или допълнителни насадена армировка.
Научете повече

Защо да изберете услугата на Hilti за изпитване на обекта?

Точни и изчерпателни резултати от тестове, включително измерване на преместването чрез дигитален трансфер на данни Изпитването на анкери на обекта може да помогне да се избегне бавната и податлива на грешки стъпка на ръчно отбелязване на резултатите от теста. Най-новото поколение оборудване за изпитване на анкери на Hilti прехвърля показанията, включително графики на натоварване спрямо преместване, директно към софтуера за анализ – премахвайки възможността за човешка грешка.

Компетентно и последователно изпълнение на услугата чрез сертифицирани от Hilti специалисти
Hilti разработи строг, методичен подход за тестване на анкери, извършено от висококвалифициран екип от инженери. Тази комбинация помага да се избегнат обичайните затруднения при тестването.

Всички приложения до 370 kN са обхванати чрез тестово оборудване на Hilti
Точно както Hilti разполага с крепежни елементи за всяко възможно приложение, можете да разчитате на нас и за тестване на анкери в ежедневните строителни работи, както и при високоспециализирани инженерни приложения.

Покритие на модела за оценка на резултатите от теста
Без значение къде се намира вашият обект, нашият технически екип помага да се покрият местните  строителни разпоредби. Свържете се с вашия търговски представител или технически консултант, за да научите повече.

Изводът: получавате основата за ефективен дизайн на анкери и най-съвременна документация за доказателствени тестове.