ПРОЕКТАНТСКИ СОФТУЕР И BIM РЕШЕНИЯ

От проекта, изграждането до управлението на сградата

Искате ли да направите строителните си проекти по-прости, безопасни и по-продуктивни? Подобрете начина си на работа чрез автоматизация на сложните изчисления и минимизиране на нуждата от инженерна експертиза.

Направете проектите си по-сигурни, като изключите ръчното прехвърляне на данни и потенциални грешки.

Изгответе по-добри проекти с BIM планиране в офиса, за да предотвратите несъответствия и да спестите време на обекта. Приложенията базирани на облачен сървър позволяват да подобрите съвместната работа в екипа по проекта и да имате достъп в реално време до данните на проекта. 

Софтуерът за проектиране, приложенията и BIM решенията на Hilti, базирани на изпитани и одобрени технологии на Hilti, международни стандарти и методи за проектиране на Hilti, те Ви осигуряват безопасни и надеждни проектантски приложения.

Доверете се на инженерите и персонала в офиса на Hilti, които ще работят с вас на обекта, онлайн или по телефона в повече от 120 държави по света.

КОИ ПРОДУКТИ НА HILTI СЕ ПОКРИВАТ ОТ ПРОЕКТАНТСКИЯ СОФТУЕР BIM

PROFIS Engineering Suite

PROFIS Engineering Suite

Софтуер за по-бързо и по-точно проектиране на анкери и армировка

НАСАДЕНА АРМАТУРА

НАСАДЕНА АРМАТУРА

Вече можете да ги пресметнете с PROFIS Engineering Suite!

Прочетете повече
НАСЛАГВАНЕ НА БЕТОН

НАСЛАГВАНЕ НА БЕТОН

Проектирайте с PROFIS Engineering Suite!

Прочетете повече
Software Hilti Shear Connector Design

СОФТУЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА X-HVB ТАНГЕНЦИАЛНИ КОНЕКТОРИ

Динамично проектиране на комбинирани плочи

Динамично проектиране на комбинирани плочи

СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Изчислете, специфицирайте и поръчайте каквото Ви е необходимо за изграждане на опорни конструкции за инсталационни трасета.

Прочетете повече
HILTI BIM/CAD БИБЛИОТЕКА

HILTI BIM/CAD БИБЛИОТЕКА

Влезте в изчерпателната BIM/CAD библиотека с 2D и 3D модели на продукти на Hilti на нашия сайт или чрез партньорите ни AutoCAD ®, Revit ®, Tekla, Dlubal и bimobjects.com.

Прочетете повече