L056544.tif

Да бъдем по-устойчиви заедно

Създаваме решения, за да направим строителството по-добро

Имаме обща цел, а именно да действаме по-устойчиво. Ние искаме да създадем свят, който да не е толкова обременен от въздействието на строителната индустрия като в същото време осигурим нейния дългосрочен успех.

Как можем да помогнем за промяната в индустрията? Ангажирали сме се с инциативата на Science Based Targets initiative (SBTi) за намаляване на въглеродния отпечатък. Също тaка изграждаме бизнес стратегии, които ценят здравето на хората и обществото наред с икономическите фактори. 

Обединена стратегия: Три еднакво важни опорни точки

Околната среда

Ние можем да намалим влиянието си върху заобикалящата ни среда. Стремим се да намалим въглеродните емисии и да бъдем неутрални до 2023 г. и да сме лидери в нашата индустрия по отношение на кръгова икономика, за да можем да използваме ресурсите по-отговорно.

Хората

По-безопасна и здравословна индустрия е от полза за всички. Ние се грижим за здравето на нашите служители и можем да Ви помогнем да намерите решения, които приоритизират здравето и безопаността на Вашите строителни площадки.

Обществото

Като се ангажираме с изграждането на по-добро общество и спазваме високи етични стандарти в строителния бранш, ние можем да направим положителни промени там, където живеем, където работим и отвъд.

За нашата околна среда

ЗА НАШАТА ОКОЛНА СРЕДА

Намаляваме влиянието ни върху една ресурсна промишленост

Поели сме ангажимент до края на 2023г. да бъдем неутрални по отношение на въглеродните емисии. Как? През 2020 г. преминахме към 100% зелена енергия във всички наши сгради по света, включително в производствата на Hilti и се стремим да заменим автомобилния си парк с хибридни и изцяло електрически автомобили.

Ето защо сме твърдо ангажирани с целите на  Science Based Targets initiative (SBTi). Изготвяме план за действие за значително намаляване на въглеродните емисии във всичките ни процеси до 2033 г. (краткосрочна цел) и постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. (дългосрочна цел).

Нашия кръгов подход

Намаляване

Нашият модел Флийт мениджмънт ни помага да разширим контрола върху жизнения цикъл на нашите продукти. Ние намаляваме отпадъците като оптимизираме Вашия машинен парк и гарантираме, че никога няма да имате повече машини отколкото са Ви нужни.

Повторна употреба

Когато върнете нашите инструменти, ние ги даряваме за неинтензивна употреба от хуманитарни или образователни каузи или преработваме и използваме повторно компонентите за ремонт, вместо да използваме нови резервни части.

Рециклиране

Инструментите, които не могат да бъдат използвани отново, се рециклират от нашата глобална мрежа от одитирани партньори. Стремим се да рециклираме повече, включително и по време на производствените процеси, за да избегнем повече отпадъци в сметищата. 

Приоритизираме здравето и безопасността на всички, навсякъде

За нашите хора

Приоритизираме здравето и безопасността на всички, навсякъде

Ангажирани сме със здравето и безопасността на нашите служители и искаме да Ви помогнем да направите същото.

Ние не само предлагаме продукти и услуги, които са насочени към безопасността на работната площадка, но и помагаме за подобряване на стандартите за безопасност като работим с утвърдените органи. При възможност избягваме използването на потенциално опасни вещества, което да не се отразява на производителността, а нашите иновации в областта предпазват Вашите екипи от инциденти и наранявания.

Ангажираме се извън бизнеса, за да намерим устойчиви решения

За нашето общество

Ангажираме се извън бизнеса, за да намерим устойчиви решения

Разбираме, че там, където живеем и работим има обществени предизвикателства. Ето защо ангажираме служителите си да допринасят с нещо повече от бизнес.

В развиващите се страни и на нововъзникващите пазари фондация "Hilti" се ангажира да даде възможност на хората да водят независим и самостоятелен живот. Нейната цел е да оказва социално въздействие в голям мащаб. Работейки с Hilti, вие допринасяте за един по-добър свят: Ние предоставяме 2% от печалбата си на фондацията.

Устойчиви решения за строителството

Устойчиви решения за строителството

Намалете въздействието си върху околната среда, като същевременно развивате строителния си бизнес

Искаме да осигурим дългосрочен успех за себе си и за вас, нашите клиенти, като работим заедно върху енергийно ефективни решения, които ще ни помогнат да развиваме бизнеса си устойчиво. Тези решения включват:

  • продукти за зелено строителство, които са външно сертифицирани да отговарят на екологичните и здравните стандарти
  • нашата услуга Fleet Management, която помага да сте сигурни, че разполагате само с инструментите, от които се нуждаете, намалявайки потреблението на ресурси
  • повторно използване на машини или части от машини, които отговарят на нашите високи стандарти за качество, или рециклиране, когато е възможно.