Да бъдем по-устойчиви заедно

Да бъдем по-устойчиви заедно

Създаваме решения, за да направим строителството по-добро

Имаме обща цел, а именно да действаме по-устойчиво. Ние искаме да създадем свят, който да не е толкова обременен от въздействието на строителната индустрия като в същото време осигурим нейния дългосрочен успех.

Как можем да помогнем за промяната в индустрията? Ангажирали сме се с инциативата на Science Based Targets initiative (SBTi) за намаляване на въглеродния отпечатък. Също тaка изграждаме бизнес стратегии, които ценят здравето на хората и обществото наред с икономическите фактори. 

Обединена стратегия: Три еднакво важни опорни точки

Околната среда

Ние можем да намалим влиянието си върху заобикалящата ни среда. Стремим се да намалим въглеродните емисии и да бъдем неутрални до 2023 г. и да сме лидери в нашата индустрия по отношение на кръгова икономика, за да можем да използваме ресурсите по-отговорно.

Хората

По-безопасна и здравословна индустрия е от полза за всички. Ние се грижим за здравето на нашите служители и можем да Ви помогнем да намерите решения, които приоритизират здравето и безопаността на Вашите строителни площадки.

Обществото

Като се ангажираме с изграждането на по-добро общество и спазваме високи етични стандарти в строителния бранш, ние можем да направим положителни промени там, където живеем, където работим и отвъд.

За нашата околна среда

ЗА НАШАТА ОКОЛНА СРЕДА

Намаляваме влиянието ни върху една ресурсна промишленост

Поели сме ангажимент до края на 2023г. да бъдем неутрални по отношение на въглеродните емисии. Как? През 2020 г. преминахме към 100% зелена енергия във всички наши сгради по света, включително в производствата на Hilti и се стремим да заменим автомобилния си парк с хибридни и изцяло електрически автомобили.

Ето защо сме твърдо ангажирани с целите на  Science Based Targets initiative (SBTi). Изготвяме план за действие за значително намаляване на въглеродните емисии във всичките ни процеси до 2033 г. (краткосрочна цел) и постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. (дългосрочна цел).

Намаляване

Нашият модел Флийт мениджмънт ни помага да разширим контрола върху жизнения цикъл на нашите продукти. Ние намаляваме отпадъците като оптимизираме Вашия машинен парк и гарантираме, че никога няма да имате повече машини отколкото са Ви нужни.

Повторна употреба

Когато върнете нашите инструменти, ние ги даряваме за неинтензивна употреба от хуманитарни или образователни каузи или преработваме и използваме повторно компонентите за ремонт, вместо да използваме нови резервни части.

Рециклиране

Инструментите, които не могат да бъдат използвани отново, се рециклират от нашата глобална мрежа от одитирани партньори. Стремим се да рециклираме повече, включително и по време на производствените процеси, за да избегнем повече отпадъци в сметищата. 

Приоритизираме здравето и безопасността на всички, навсякъде

За нашите хора

Приоритизираме здравето и безопасността на всички, навсякъде

Ангажирани сме със здравето и безопасността на нашите служители и искаме да Ви помогнем да направите същото.

Ние не само предлагаме продукти и услуги, които са насочени към безопасността на работната площадка, но и помагаме за подобряване на стандартите за безопасност като работим с утвърдените органи. При възможност избягваме използването на потенциално опасни вещества, което да не се отразява на производителността, а нашите иновации в областта предпазват Вашите екипи от инциденти и наранявания.

Ангажираме се извън бизнеса, за да намерим устойчиви решения

За нашето общество

Ангажираме се извън бизнеса, за да намерим устойчиви решения

Разбираме, че там, където живеем и работим има обществени предизвикателства. Ето защо ангажираме служителите си да допринасят с нещо повече от бизнес.

В развиващите се страни и на нововъзникващите пазари фондация "Hilti" се ангажира да даде възможност на хората да водят независим и самостоятелен живот. Нейната цел е да оказва социално въздействие в голям мащаб. Работейки с Hilti, вие допринасяте за един по-добър свят: Ние предоставяме 2% от печалбата си на фондацията.

Открийте начините, с които работите по-устойчиво

Разширете Вашето портфилио от зелено строителство

Получете сертификати за екологично строителство чрез работа с екологични строителни продукти. Те са външно сертифицирани и отговарят на екологичните и здравните стандарти. Дайте възможност за по-безопасно и по-малко разточително строителство чрез услуги, софтуер и решения като BIM.

Избягване на презапасяване

Намалете ненужните отпадъци и разходи, като оптимизирате набора си от инструменти чрез нашите услуги за управление на автопарка и ON!Track. Ще разполагате с по-малко инструменти и батерии, от които не се нуждаете, и ще постигнете по-голяма производителност с тези, от които се нуждаете.

Научете повече за Флийт мениджмънт и ON!Track

Осигуряване на по-безопасно проектиране на сгради

Проектирайте по-безопасни сгради, отговарящи на изискванията като използвате иновативни анкерни системи, решения за пожарозащита, инженерен софтуер и BIM процеси. За да Ви помогнем да идентифицирате предизвикателствата, свързани с безопасността, нашите инженери предлагат технически оценки на място . Можете да постигнете високо качество на инсталациите чрез нашите онлайн или присъствени обучения и системи за изпитване на място.

Научете пове за безопасното строителство

Приоритизирайте здравето на служителите

Намалете праха на строителните площадки със ситеми за отстраняване на праха и инструменти за закрепване, които заместват пробиването. Решете проблема с нараняванията на работните места, умората и недостига на работници с инструменти, които са устойчиви на откат и намаляват вибрациите на ръцете, системи за увеличаване на човешките възможности (екзоскелет), които помагат при напрегната работа и полуавтономни роботи (Jaibot), които изпълняват повтарящи се задачи за пробиване.

Научете повече за безопасността на строителната площадка