СТРОИТЕЛСТВО С НАСАЖДАНЕ НА АРМИРОВКА В БЕТОН

За какво се използва армировката?

Насаждането на армировка може да бъде използвано за изграждане на повече свързвания на обекта - например, стени, плочи, греди, основи и опорни колони.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КОНСТРУКЦИИ

По-долу са посочени примери за най-често използване на насаждане на армировка:

 • удължавания на стени;
 • удължавания на колони;
 • удължавания на греди;
 • удължавания на плочи;
 • удължавания на балкони.
Hilti post installed rebar wall extensions

удължавания на стени

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

удължавания на колони

Hilti post installed rebar balcony extensions

удължавания на греди

Hilti post installed rebar slab extensions

удължавания на плочи

СВЪРЗВАНЕ НА НОВИ КОМПОНЕНТИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ КОНСТРУКЦИИ

Те просто се поддържат от твърди връзки, използвани за:

 • свързвания на греда към стена;
 • свързвания на подпора към стена;
 • свързване на стълбища към съществуващи стени;
 • свързвания на стена към стена.
Hilti post installed rebar beam to wall extensions

свързване на греда към стена

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

свързване на подпора към стена

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

стълбища свързани към съществуваща стена

Hilti post installed rebar wall to wall connection

свързване на стена към стена

ПОДСИЛВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ БЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

Ние също разработваме уникални решения за триене при срязване за наслагвания на мостова настилка и подсилване при пробиване.

 • Бетонни наслагвания
 • Подсилване на тавана
 • Основа на колона
 • Подсилване на мостова настилка.
Hilti post installed rebar concrete overlay

Наслагване на бетон

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Подсилване на тавана

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Подсилване на мостова настилка

Hilti post installed rebar column foundation

Основа на колона

СВЪРЗАНИ РАЗДЕЛИ

ПОПИТАЙТЕ ИНЖЕНЕР