СТРОИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ (BIM)

Достъп до Hilti BIM/CAD библиотека

BIM – строително информационен модел – променя начина, по който се проектират и управляват проектите.

Това е не само софтуер за 3D дизайн, това е процес, който улеснява съвместната работа в големи проектантски екипи.

Осигурява системни решения облекчаващи работния процес на строителните Ви проекти с интегрирани BIM цифрови инструменти и инженерни услуги.

BIM ПРОМЕНЯ СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

С BIM можете:

  • Да намалите грешките и разходите

Да откриете потенциални несъответствия в 2D и 3D моделите, с което да осигурите точност на проекта.

  • Да ускорите съвместната работа

Да подобрите екипната работа и да предотвратите грешки, като споделяте проектите си в реално време. Да пестите време от събрания или обмен на имейли и да помогнете на инженерите си екипи да проверят за несъответствия преди да сте стигнали до обекта.

  • Да се включите в по-широка проектантска платфотма

Използвайте BIM/CAD библиотеките на Hilti за лесно вмъкване на 3D обекти в AutoCAD®, Revit® и Tekla Structure, като добавите Вашите Hilti проекти в основната  Ви платформа на проектиране.

HILTI BIM/CAD БИБЛИОТЕКА

Директно интегриране в AutoCAD®, Revit® и Tekla Structure

BIM/CAD библиотеката на Hilti Ви позволява да разполагате с изчерпателна библиотека от продукти на Hilti под формата на 3D и 2D BIM/CAD елементи, всеки от които може да бъде директно интегриран във водещи софтуери за строително проектиране като AutoCAD®, Revit® и Tekla Structure.

BIM/CAD библиотеката на Hilti Ви позволява да избирате за коя държава искате да проектирате и да работите, като осигурява глобално съответствие със стандартите.

Разгледайте BIM/CAD библиотеката на Hilti, за да: 

  • Потърсете обект по име или вид - като анкери, крепежни за директен монтаж, противопожарни системи, инсталационни системи.

•  Избирате дали искате 2D или 3D модел – всички елементи включват подробни технически данни като размер, материал, продуктов номер Hilti, информация за материала.

•  Вмъквате елемента директно в чертежа си.

•  Експортирате продуктовия модел и да го запазите за последваща употреба.

ДОСТЪП ДО BIM/CAD ОБЕКТИТЕ НА HILTI

Свържете се с BIM/CAD елементите на Hilti или осъществете достъп до други Hilti елементи чрез други BIM софтуерни системи, включително: 

СВЪРЗАН СОФТУЕР

ПОПИТАЙТЕ ИНЖЕНЕР

TEKLA МАГАЗИН

Осъществете достъп до Hilti анкери и „cast in” елементи и техническата им информация в Tekla Warehouse, за да ги използвате като BIM обекти във Вашия софтуер за проектиране Tekla Structure.

Прочетете повече
AUTOCAD БИБЛИОТЕКА

AUTOCAD БИБЛИОТЕКА

Осъществете достъп до Hilti елементите чрез AutoCAD® 2012 или една от програмите за проектиране AutoCAD® 2013 като Architecture, Civil, MEP и Mechanical. Посетете приложенията Autodesk Exchange.

Прочетете повече
REVIT БИБЛИОТЕКА

REVIT БИБЛИОТЕКА

Осъществете достъп до BIM обекти от BIM/CAD библиотеката на Hilti в Revit®.

Прочетете повече
BIMOBJECT БИБЛИОТЕКА

BIMOBJECT БИБЛИОТЕКА

Вмъкнете Hilti BIM/CAD обекти за противопожарна защита, инсталационни системи, анкери и cast in” елементи директно от bimobject.com в Autodesk Revit® и Graphisoft Archicad. Можете също така да настроите размера и дължината на обекта на екрана.

Прочетете повече

НАШИТЕ УСЛУГИ HILTI ЗА ИНЖЕНЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ

If you’d like help with your design contact your local Hilti team.