ИНЖЕНЕРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСИЛВАНЕ НА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ

ИНЖЕНЕРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСИЛВАНЕ НА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ

Курсовете са направени, за да подобрят Вашата продуктивност

  • Какво е и кога да използвате усилване на бетоново сечение? Каква е нормативната уредба? 
  • Как да приложим метод съвместим с нормативната уредба?

Ако някога сте си задавали тези въпроси, тогава този курс е за Вас!

ВЪВЕДЕНИЕ

Ние знаем, че връзките между стар и нов бетон са само малка част от Вашата всекидневна работа, но въпреки това те са важни за гарантиране на надежността и безопасността на Вашия проект. Искаме да Ви помогнем да сте по-ефективни и да оптимизирате процеса по оразмеряване на подобни връзки, затова Ние направихме курс относно това как да се  съединят два бетонови елемнта.

Този курс започва с това да представи основна информация за този тип съединения, а след това влиза в детайли относно метода на оразмеряване. Съдържанието на курса е разработено от експерти на Hilti и е достъпно на Нашата палтформа за оналйн обучения.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

Курсът осигурява солидна основа за разбирането и изчисляването на връзките при усилване на бетонови елементи. Този курс ще осигури следните предимства:

актуализиран преглед на най-новите разпоредби и последиците за проектиране на тези връзки познаване на метода за проектиране предоставен от TR066 и използван в PROFIS Engineering сертификат за завършено обучение.

Курсът, Инженерно обучение за усилване на бетонови сечения, може да Ви помогне да намалите времето, необходимо за оразмеряване на този тип връзки по метод съвместим с нормативната уредба.  

МОДУЛИ

Въведениея - Обхват и цел

Въведениея - Обхват и цел

Какво имаме предвид с усилване на бетонови сечения?

Въведение за тази материя, представяне на дефиниции и анализиране на основните елементи.

Оразмеряване на винтови анкери и на резбован прът с изразена глава

Оразмеряване на винтови анкери и на резбован прът с изразена глава

Какви нормативни уредби са използват и какво е тяхното съдържание?

Преглед на нормативната уредба и задълбочено представяне на Технически доклад 066 /TR066/, който предоставя специфичен метод за оразмеряване на тези приложения.

Оразмеряване в случай на огънати армировъчни пръти

Оразмеряване в случай на огънати армировъчни пръти

Как можем да оразмерим приложения с огънати армировъчни пръти?

Това решение не е включено в TR066, но ние сме разработили специален Hilti метод за това приложение, който ще бъде обяснен в този раздел.

Как да определим приложение за усилване на бетонови сечения

Как да определим приложение за усилване на бетонови сечения

Как правилно да определяме тези приложения?

Този раздел анализира основните елементи за правилна спецификация, като предоставя информация за различните методи на полагане, за да се ограничат грешките и да се подобри продуктивността на строителните площадки.