Обучение за насаждане на армировка

Обучение за насаждане на армировка

Влезте сега в безплатния онлайн курс

  • Какво е вече насадена армировка и каква е нормативната уредба?
  • Каква е разликата между проектиране на анкери и проектиране на арматура?
  • Кои са обхванатите приложения и кои са съвместимите методи за проектиране?

Ако искате да намерите отговори на тези и други въпроси, започнете нашия курс СЕГА!

Въведение

Връзките между бетонни елементи, изливани/полагани в различно време са само част от вашата ежедневна работа, но те са много важни, за да гарантирате безопасността и надеждността на вашия проект. За да ви помогнем да бъдете по-ефективни и да оптимизирате процеса за определяне на връзката, създадохме специален курс за проектиране на насаждане на армировка.

Този курс започва с предоставянето на основна информация за тези връзки, дефинирането на различните приложения и различните методи за проектиране, позволени от нормите, за да се намерят безопасни и съвместими решения. Съдържанието е подготвено от експерти на Hilti и е достъпно чрез безплатен онлайн курс.

Тези модули ще ви помогнат да разберете как да оптимизирате проектирането на насаждане на армировъчни пръти.

Характеристики

Инженерно обучение за насаждане на армировка" може да ви помогне да намерите оптимални и съвместими с нормите решения за вашите приложения бетон към бетон.

Курсът дава стабилни познания за разбирането на начина на изчисляване на връзките бетон към бетон.

Курсът ще ви донесе следните предимства:

  • Aктуално обобщение на най-новите регулации и въздействието им върху проектирането на тези връзки
  • Познания за различните категории приложения и методи за проектиране
  • Познания за методите на проектиране, включени в EC2, TR069 и Hilti метод, налични в PROFIS Engineering
  • Освен това ще получите сертификат за курса

Модули

Нормативна рамка на бетон към бетон

Нормативна рамка на бетон към бетон

Преглед на насоките и кодовете за проектиране на тези типове връзки с насаждане на армировъчни пръти.

Подробности за това как регулаторните органи работят заедно и как продуктите се одобряват.

Основи на връзките бетон към бетон

Основи на връзките бетон към бетон

Описание на основните принципи и фактори, които обикновено определят представянето на тези връзки.

Също така се предоставя и обяснение как правилно да се определят вече насадените връзките между бетонните елементи.

DX 5 F8

Оразмеряване на дължината на снаждане на армировката

Показва какви са принципите за удължаване на бетонния елемент чрез дължината на снаждане.

Той разглежда предизвикателствата и проблемите при проектиране като предоставя начин за това как проектантът може да изчисли правилно тези решения.

Проектиране на крайно анкериране на армировката

Проектиране на крайно анкериране на армировката

Анализират се принципите на проектиране за добавяне на нов бетонен елемент към съществуващ такъв. По-специално, ще се наблегне на най-често срещания случай, където свързването е направено с анкериране на армировка, без да се отчита снаждане между прътите, като тази конфигурация ще я наречем „крайно анкериране“.

Разглеждат се предизвикателствата и проблемите на проектирането, предоставяйки начин за това как проектантът може да изчисли правилно тези решения.