Оперативни, бързи и продуктивни

С ON!Track можеш да контролираш твоите фирмени активи, машини и съответните сертификати, директно от обекта.

ПОСТАВИ ТАГ И ПРОСЛЕДИ ВСИЧКО С ЕДНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСТАВИ ТАГ И ПРОСЛЕДИ ВСИЧКО С ЕДНО ПРИЛОЖЕНИЕ

С ON!Track можеш да имаш пълна представа за твоите активи: къде се намират, кой ги използва и кога подлежат на профилактика или калибровка. С тази важна информация под ръка, твоите машини може да се намират точно там, където са необходими, като по този начин се оптимизира ефективността и производителността на обекта.

ON!Track обединява действителното състояние в онлайн софтуер (software cloud), за проследяване на всички твои машини и тяхното състояние на всяко място и във всеки момент, посредством което и да е устройство.

Системата позволява да контролираш използването на твоите активи, да получаваш известие за предстояща поддръжка и да знаеш кога е необходимо да актуализираш сертификатите на служителите. 

Всичко в едно приложение: това ти позволява да управляваш важните дейности на обекта от едно работно място. Изцяло и прозрачно.

Данни и информация

90 часа

време за търсене
Всеки месец се посвещават средно 90 часа за търсене на активи, разпределени в различни обекти.

65 %

оплакване от трудности при проследяването
65% от клиентите споделят, че са срещнали трудности при следенето на задължителните сертификати и графиците за поддръжка.

18295 ЕВРО

похарчени всяка година
Всяка година се харчат средно 18 295 евро за търсене на собствени активи.

Срещал ли си тези проблеми?

1 / 2
Липсващи активи

2 / 2
Съответствие със законовите разпоредби

Как функционира ON!Track

  • Хардуер: здрави етикети с баркод, които могат да се поставят на всякакъв вид машина,  която притежаваш и желаеш да я контролираш (не е ексклузивно за Hilti). 
  • Софтуер: лесен за използване, базиран на cloud, свързан към безплатно приложение за смартфон (iOS и Android) с неограничен брой потребители.
  •  Помощ: консултация на място,  разработване на индивидуални решения, пълно внедряване със зареждане на данните и етикетиране на твоите активи, обучение на обекта и безплатна дистанционна помощ за клиенти.

4 лесни стъпки за активиране на ON!Track

СТЪПКА № 1: първа консултация и анализ

За дадена фирма, вземането на решение за внедряване на нова система за управление на активите, е важен момент. Hilti ти помага по време на целия процес, както и след въвеждането в действие на системата. Като начало, извършваме прецизен анализ, както на твоите съществуващи процеси, така и на важните за теб активи.

Интересува ли те това? Свържи се с нас.

Стъпка №. 2: разработване на индивидуално решение

Ти си този, който трябва да реши, кои служители ще бъдат оторизирани да въвеждат и управляват оборудването в системата. Нашият екип от специалисти ще приспособи заедно с теб твоят акаунт ON!Track , за да отговаря на твоите нужди.

Интересува ли те това? Свържи се с нас!

СТЪПКА № 3: внедряване на ON!Track

Екип за внедряване ще ти помогне да етикетираш и регистрираш в системата всичките твои активи със здрави етикети с баркод, специално създадени за строителния сектор.

Интересува ли те това? Свържи се с нас!

СТЪПКА № 4: обучение и помощ

Специалисти на Hilti ON!Track ще се погрижат да обучат всички твои служители на обекта, така че да могат да се научат да използват най-добре всичките функции на ON!Track в уеб версия или апликация за смартфон.

Интересува ли те това? Свържи се с нас!

Какво мислят нашите клиенти?

1 / 1
Едно приложение с многобройни функции, поддържано от отдаден екип.

Открий как ON!Track помогна на Sonic Rail Services да управлява повече от 5 000 активи, включително машини, лични предпазни средства и консумативи, с наистина положително въздействие върху ежедневния им бизнес.

Вече клиент ли си на ON!Track?