По-устойчиви заедно

По-устойчиви заедно

Работим с вас за по-добро строителство

Строителната индустрия играе ключова роля в посрещането на нуждите на увеличаващото се население – от изграждането на училища и болници до домове и пътища. Понастоящем индустрията консумира огромно количество суровини и природни ресурси и е отговорна за почти 40% от общите световни емисии на CO2, свързани с енергетиката.

Въпреки това има положителни признаци, че предприема стъпки, за да стане по-устойчива. В неотдавнашно проучване 47% от анкетираните заявиха, че устойчивостта вече е основна грижа, а 58% от инженерните и строителните фирми заявиха, че са намалили общото потребление на енергия. Ние в Hilti поемаме отговорност за активното управление на въздействието на нашите дейности върху околната среда и за прилагането на устойчиви бизнес практики и искаме да ви помогнем да направите същото.

Настоящото състояние на строителната индустрия

40 %

емисии на парникови газове
Строителната индустрия е отговорна за около 25% от световните емисии на парникови газове.

42 %

пазарно увеличение
Очаква се до 2030 г. световният строителен пазар да се увеличи с 42%.

4.5 трилиона щат

расът до 2030 г.
Очаква се до 2030 г. строителният пазар да нарасне с 4,5 трилиона щатски долара.

69 %

от общите емисии
Експлоатацията и използването на съществуващите сгради допринасят за 69% от общите емисии по веригата на стойността в строителството.

Да работим заедно, за да спрем изменението на климата

Да работим заедно, за да спрем изменението на климата

Помагаме ви да намалите въздействието си върху околната среда, като същевременно развивате строителния си бизнес

Въглеродният отпечатък на строителните материали, като бетон и стомана, е отговорен за до 16% от глобалните емисии на CO2, свързани с енергопотреблението. А 69% от общите световни емисии на CO2, свързани с енергопотреблението, се дължат на експлоатацията и използването на съществуващите сгради. Не можем да пренебрегнем тези цифри. Устойчивостта не е просто модерна дума – тя ще бъде от решаващо значение за бъдещия ни успех като бизнес.

Искаме да осигурим дългосрочен успех за себе си и за вас, нашите клиенти, като работим заедно върху енергийно ефективни решения, които ще ни помогнат да развиваме бизнеса си устойчиво. Можем да ви помогнем да намалите въглеродния си отпечатък на етапа на строителство и да повишите енергийната ефективност на етапа на експлоатация, като същевременно осигурявате по-здравословна и по-безопасна среда за вашите сгради. Нашите продукти и решения могат да ви помогнат да оптимизирате работните процеси и проекти, за да намалите загубите и да увеличите енергийната ефективност.

Устойчив подход

Кръгова икономика

Нашият кръгов подход се фокусира върху целия жизнен цикъл на продуктите ни – от проектирането до производството и ремонта, като генерира максимална стойност от минимално използване на суровини и ресурси – правим повече с по-малко.

Запознайте се с нашия подход към кръговата икономика

Зелени сгради

Зелените сгради водят до по-ниски въглеродни емисии с по-висока ресурсна и енергийна ефективност, като използват възобновяеми и незамърсени суровини. Можем да ви помогнем да намалите отрицателното въздействие върху околната среда, като същевременно създадете положителна атмосфера за живущите, всичко това в съответствие с критериите за зелено сертифициране.

Нашият ангажимент за устойчиво развитие

Нашият ангажимент за устойчиво развитие

Намаляване на въглеродния отпечатък със зелено строителство

Като индустрия ние имаме ключова роля в изследването, разработването и производството на строителни материали с по-ниски въглеродни емисии и в увеличаването на експлоатационния живот на материалите. Hilti е твърдо решена да работи със SBTi, за да помогне за ограничаване на глобалното покачване на температурата до 1,5°C. В краткосрочен план също така планираме да намалим значително въглеродните емисии по цялата си верига за създаване на стойност до 2033 г., а в дългосрочен план – да постигнем нулеви нетни емисии до 2050 г. С този ангажимент можем да подкрепим инициативите за устойчивост, които предприемате вие, нашите клиенти. Ако искаме успех в дългосрочен план, трябва да започнем да опазваме природните ресурси и да намалим въздействието на нашите действия върху околната среда още сега.

Щракнете по-долу, за да прочетете повече за трите ни стълба на устойчивост: работа с по-малко натоварване на околната среда, осигуряване на повече здраве и безопасност в строителството и принос за по-справедливо общество.

Нашият напредък в областта на устойчивото развитие досега

18 %

Намаляване на потреблението на вода в нашите заводи
Чрез използването на вода от подземни и повърхностни източници успяхме да намалим потреблението на вода в нашите заводи с 18% в сравнение с предходната година.

100 %

Използване на зелена електроенергия във всички наши дейности по света
Нашите дейности се осъществяват със 100% зелена електроенергия в целия свят – чрез закупуване или чрез собствени фотоволтаични системи.

100,000 части

Десетократно увеличено използване на обновени резервни части за нашите ремонти
Разширихме програмата си за повторна употреба и за две години увеличихме броя на възстановените резервни части в нашите ремонти от 10 000 на 100 000.

300 проекти

Подкрепяни от 6000 членове на екипа на Hilti
Искаме да оказваме устойчиво положително въздействие там, където живеят и работят нашите служители. Социалната ни ангажираност се основава на две програми: Фондация Hilti и нашата доброволческа програма Engaged Beyond Business.

Повишаване на производителността

Строителството може да изостава по отношение на производителността. Позволете ни да ви помогнем да дигитализирате процесите и да подобрите работните потоци с нашите цялостни решения за измервателни уреди, основни плочи, тръбопроводи за търговски цели, покрития, гипсокартон, арматурни заготовки и други.

Разгледайте нашите решения за производителност

Подобряване на безопасността на строителството

Защитете служителите си и проектирайте по-безопасни сгради с нашите решения за безопасност в строителството, като намаляване на вибрациите на инструментите, контролиране на рисковете от строителен прах, което помага на екипите ви да работят по-безопасно и удобно.

Прочетете повече за безопасността в строителството

Тенденции в строителството

Строителната индустрия непрекъснато се развива. Разберете как да ускорите проектите си, да намалите разходите и да подготвите компанията си за бъдещето с нашите решения, например BIM услуги, интелигентни данни за инструментите и робота за пробиване Jaibot.

Разгледайте нашите тенденции в строителството