Приложение за изчисляване на химически анкери

Изчислете количеството смола с приложението

App Calcolo del volume della resina

Колко смола е необходима за химически анкери? Лесно е - отговорът е под ръка. С приложението за изчисляване на химическите анкери можете бързо да определите необходимото количество смола, както във фазата на проектиране, така и при монтажа. Без повече загуби. Софтуерът за изчисляване на химическите анкери Ви помага да прецените с точност Вашите разходи и да спестите, като намалите брака.

В приложението можете да зададете:

  • прилагане (анкери за цимент, плътна или перфорирана зидария);
  • вида на използваната смола;
  • вида на пръта;
  • диаметъра на анкера;
  • дълбочината на полагане;
  • диаметъра на отвора;
  • вида на запълване (изцяло запълнен отвор, нормално запълнен или на 2/3);
  • размера и дължината на най-подходящата мрежа в случай на поставяне на перфорирана зидария.

Свалете безплатно приложението за изчисляване на смолата за анкерите