УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА HILTI

Д-р Кристоф Лоос

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Кристоф Лоос (роден през 1968 г.)  заема длъжността на главен изпълнителен директор през януари 2014 г. Той е член на Управителния съвет от 2007 г. През първите четири години от встъпването му в длъжност, той е отговарял за отдел Финанси, отдел Човешки ресурси, отдел ИТ и отдел Корпоративно развитие. През 2011 г. той поема областите на развиващите се пазари и глобалната енергетика и индустрия. Започва кариерата си в Hilti през 2001 г., първоначално като ръководител на екипа за Корпоративно развитие, а по-късно е основав звеното за стратегическо управление. В края на 2003 г. се премества в Германия, първоначално като регионален директор по продажбите, а по-късно, от началото на 2005 г., като генерален мениджър на Hilti Германия. 

Джахангир (Джан) Донгаджи

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И КОРПОРАТИВНИ РАЗРАБОТКИ

Джахангир (Джан) Донгаджи (роден през 1967 г.) е член на Управителния съвет от 2014 г. Той отговаря за бизнеса с Електрически машини и принадлежности, Корпоративни изследвания и технологии и областта на „Интернет на нещата“ (IoT). Той е започнал кариерата си в Hilti през 2000 г., първоначално начело на отдел Клиентско обслужване в организацията, заета с швейцарския пазар. През 2002 г. е бил преместен в корпоративното седалище в Шаан, където е заемал различни позиции в различни звена. Последната позиция, която заема, е ръководител на бизнес звеното за Машини и принадлежности.

АВРАМ (АВИ) КАН

Пазарите в Америка и Азия

Аврам (Ави) Кан (роден през 1977 г.) е член на Управителния съвет от януари 2020 г. и отговаря за американските и азиатските пазари. Той започва своята Hilti кариера в продажбите в САЩ през 2004 г. След като заема различни мениджърски позиции, той е повишен в генерален мениджър на Hilti Канада през 2011 г. През 2017 г. той пое отговорността за целия регион Северна Америка.

Матиас Гилнер

КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЯ

Матиас Гилнер (роден през 1967 г.) е член на Управителния съвет от април 2011 г. Първоначално е отговарял за Бизнес направление Електрически машини и принадлежности и отдел Корпоративни изследвания и технологии. От началото на 2014 г. оглавява развиващите се пазари и глобалния бизнес в областта на Енергетиката и Индустрията. Той е започнал кариерата си в Hilti през 2000 г. като ръководител на отдел Корпоративно развитие. В средата на 2001 г. той е избран за ръководител на отдел Корпоративни човешки ресурси и после се премества на длъжност на ръководител на Бизнес направление Измервателни системи. От 2006 г. до края на 2013 г. Матиас Гилнер е ръководител на бизнес направление Електрически машини и принадлежности.

Д-р Щефан Ньокен

КРЕПЕЖНИ ТЕХНОЛОГИИ И ЛОГИСТИКА

Щефан Нокен (роден през 1965 г.) е член на изпълнителния борд от началото на 2007 г. Той отговаря за крепежните технологии и логистиката. Присъединява се към Hilti през 2000 г. като ръководител на отдел Корпоративен инженеринг. През 2004 г. той поема управлението на веригата за доставки с глобалните заводи, доставки и глобална логистика.

 

ЙОАКИМ САРДА СОЛСОНА

Пазарите в Европа и Близкия изток, Стратегически маркетинг

Йоаким Сарда Солсона (роден през 1974 г.) е член на Управителния съвет от януари 2020 г. Отговаря за европейските и близкоизточните пазари и за звеното за стратегически маркетинг. Започва своята Hilti кариера през 2005 г. отдел Корпоративно развитие в централата. По-късно той заема множество мениджърски позиции в продажбите в Италия и Германия. През 2012 г. той зае позицията на генерален мениджър на пазарната организация Италия и региона Южна Европа.

БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ НА HILTI

МИХАЕЛ ХИЛТИ

Почетен председател на Борда на директорите

Шаан, Лихтенщайн

Михаел Хилти (роден през 1946 г.; преизбран да заема длъжността до годишното Общо събрание през 2019 г.), син на основателя, професор Мартин Хилти, е член на борда на директорите от 1990 г. След като е завършил бизнес администрация в университета в Санкт Гален, той е работил в банковия сектор в Лондон, преди да се присъедини към Hilti през 1974 г. като заместник-ръководител на отдел Маркетинг. Две години по-късно е бил избран за член на Управителния съвет на компанията и е заемал длъжността главен изпълнителен директор от 1990 г. до 1993 г. Той е председател на Борда на директорите от 1994 г. до 2006 г. Михаел Хилти е доверител на фамилния тръст Martin Hilti Family Thrust и член на съвета на Фондация Hilti и председател на Фондация Hilti Art. Той е заемал много ръководни постове, бил удостоен със званието "почетен сенатор" от университета в Свети Гален и званието "Princely Commerce Councilor" от H.S.H. Prince Hans-Adam II von und zu Liechtenstein.

ХАЙНРИХ ФИШЕР

Председател на Борда на директорите

Рюшликон, Швейцария

Хайнрих Фишер (роден през 1950 г.; избран да заема длъжността до годишното Общо събрание през 2019 г.) е председател на Борда на директорите. Той е член на Борда на директорите от 2007 г. Завършил е инженерство през 1973 г. в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих, където е изучавал електроинженерство и техническа физика. След това е учил бизнес администрация в университета в Цюрих докато е работил в тази сфера и е получил магистърска степен през 1976 г. От 1977 г. е заемал старши ръководни позиции в Oerlikon Bührle Holding, Balzers AG (от 1980 г. до 1989г.) и последно, отново в Oerlikon Holding (от 1990 г. до 1995 г.). От 1996 г. до 2007 г. той е бил главен изпълнителен директор в Saurer AG в Арбон. Хайнрих Фишер е член на борда на директорите на Tecan AG, Orell Füssli AG (Председател), Sensirion AG и SWM Inc.

ПРОФ. Д-Р ПИУС БАСКЕРА

Цюрих, Швейцария

Пиус Баскера (роден през 1950 г.; преизбран до до годишното Общо събрание през 2019 г.) е обикновен член на борда на директорите от април 2006 г. От 2017 г. той изпълнява функцията на говорител на Martin Hilti Family Thrust, едноличен акционер на Hilti Corporation. Преди е заемал поста на председател на борда на директорите в продължение на десет години. Баскера е следвал  машинно инженерство и бизнес администрация в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих, където е получил докторската си степен. През 1979 г. той идва в Hilti като ръководител на финансовия контрол в производствената сфера. Преди да бъде избран за председател, той езаемал длъжността главен изпълнителен директор в продължение на 13 години. По настоящем той е член на борда на директорите на Schindler Group, Хергисвил. Също така е член на консултативните съвети на Vorwerk & Co., Wuppertal, Ardex GmbH, Witten и председател на борда на директорите на Venture Incubator AG, З г.

ДАНИЕЛ ДАНИКЕР

Цюрих, Швейцария

Даниел Даникер (роден през 1963 г., избран до до годишното Общо събрание през 2019 г.) се присъединява към Борда на директорите през 2018 г. Даниел Даникер е управляващ партньор на Homburger AG – фирма, занимаваща се с търговско право в Цюрих. Той също има мандат в Борда на директорите на dormakaba Holding AG (Швейцария), член е на Надзорния съвет на Rothschild & Co SCA (Франция) и лектор в Цюрихския университет.

КИМ ФАУСИНГ

Зондерборг, Дания

Ким Фаусинг (роден през 1964 г.; преизбран до до годишното Общо събрание през 2019 г.) е избран в Борда на директорите през 2010 г. Той получава научна степен по машинно инженерство в Aarhus Teknikum, Дания през 1987 г. и степен магистър по бизнес администрация в Бизнес училище Хенли в Лондон през 1996 г. Професионалната му кариера го води в Hilti Group през 1990 г., където заема различни управителни длъжности в Европа и в Азия до 2007 г. След преместването му в датския холдинг Danfoss, е избран за главен оперативен директор и член на изпълнителния комитет през януари 2008 г. Той също е заместник-председател на SMA A/G в Касел, Германия и заместник-председател на Velux Group в Копенхаген, Дания.

КАРЛА ДЕ ГИЙСЕЛЕР

Ерембодегем, Белгия

Карла Де Гийселер (родена през 1968 г.; избрана до годишното Общо събрание през 2022 г.) се присъедини към Борда на директорите през 2019 г. От 2014 г. до февруари 2019 г. тя е била главен финансов директор на SGS, публично дружество, специализирано в контрола, инспекциите, изпитването и сертификацията, със седалище в Женева, Швейцария. Преди това, за няколко години, тя е била главен финансов директор както на дъщерното дружество на Vodafone, Vodafone Libertel B.V., така и на логистичната компания DHL Express Benelux, и двете със седалища в Холандия. Преди това тя е изпълнявала многобройни функции в областта на финансите и развитието на бизнеса на регионално и глобално ниво в DHL. Карла Де Гийселер също има Магистърска степен от Института за развитие на мениджмънта в Лозана, Швейцария.

 

БАРБАРА МИЛИАН ТОРАЛФСОН

Осло, Норвегия

Барбара Милиан Торалфсон (родена през 1959 г.; преизбрана до годишното Общо събрание през 2020 г.) е избрана за член на борда на директорите през септември 2014 г. Тя има степен магистър по бизнес администрация в сферата на маркетинга и финансите от Колумбийския университет в Ню Йорк и бакалавърска степен по психология от университета Дюк в Северна Каролина. Барбара Милиан Торалфсон е била на поста главен изпълнителен директор в секторите на телекомуникациите и потребителските стоки и има богат опит като неизпълнителен директор в публични и частни глобални дружества. От 2006 г. е предприемач в индустриалния сектор (Fleming Industrier AS, Осло) и от 2007 г. е индустриален съветник на EQT Partners AS, Осло. Тя е председателка на ColArt International Holdings Ltd, Лондон и член на борда и председателка на одиторския комитет на SCA AB, Стокхолм. Тя също има мандати в бордовете на G4S Plc, Лондон и Norfolier GreenTec AS, Осло.