УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА HILTI

Д-р Кристоф Лоос

Please enter alternative text here (optional)

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Кристоф Лоос (роден през 1968 г.)  заема длъжността на главен изпълнителен директор през януари 2014 г. Той е член на Управителния съвет от 2007 г. През първите четири години от встъпването му в длъжност, той е отговарял за отдел Финанси, отдел Човешки ресурси, отдел ИТ и отдел Корпоративно развитие. През 2011 г. той поема областите на развиващите се пазари и глобалната енергетика и индустрия. Започва кариерата си в Hilti през 2001 г., първоначално като ръководител на екипа за Корпоративно развитие, а по-късно е основав звеното за стратегическо управление. В края на 2003 г. се премества в Германия, първоначално като регионален директор по продажбите, а по-късно, от началото на 2005 г., като генерален мениджър на Hilti Германия. 

Джахангир (Джан) Донгаджи

Please enter alternative text here (optional)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И КОРПОРАТИВНИ РАЗРАБОТКИ

Джахангир (Джан) Донгаджи (роден през 1967 г.) е член на Управителния съвет от 2014 г. Той отговаря за бизнеса с Електрически машини и принадлежности, Корпоративни изследвания и технологии и областта на „Интернет на нещата“ (IoT). Той е започнал кариерата си в Hilti през 2000 г., първоначално начело на отдел Клиентско обслужване в организацията, заета с швейцарския пазар. През 2002 г. е бил преместен в корпоративното седалище в Шаан, където е заемал различни позиции в различни звена. Последната позиция, която заема, е ръководител на бизнес звеното за Машини и принадлежности.

АВРАМ (АВИ) КАН

Avraham (Avi) Kahn

Пазарите в Америка и Азия

Аврам (Ави) Кан (роден през 1977 г.) е член на Управителния съвет от януари 2020 г. и отговаря за американските и азиатските пазари. Той започва своята Hilti кариера в продажбите в САЩ през 2004 г. След като заема различни мениджърски позиции, той е повишен в генерален мениджър на Hilti Канада през 2011 г. През 2017 г. той пое отговорността за целия регион Северна Америка.

Матиас Гилнер

Please enter alternative text here (optional)

КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЯ

Матиас Гилнер (роден през 1967 г.) е член на Управителния съвет от април 2011 г. Първоначално е отговарял за Бизнес направление Електрически машини и принадлежности и отдел Корпоративни изследвания и технологии. От началото на 2014 г. оглавява развиващите се пазари и глобалния бизнес в областта на Енергетиката и Индустрията. Той е започнал кариерата си в Hilti през 2000 г. като ръководител на отдел Корпоративно развитие. В средата на 2001 г. той е избран за ръководител на отдел Корпоративни човешки ресурси и после се премества на длъжност на ръководител на Бизнес направление Измервателни системи. От 2006 г. до края на 2013 г. Матиас Гилнер е ръководител на бизнес направление Електрически машини и принадлежности.

Д-р Щефан Ньокен

Please enter alternative text here (optional)

КРЕПЕЖНИ ТЕХНОЛОГИИ И ЛОГИСТИКА

Щефан Нокен (роден през 1965 г.) е член на изпълнителния борд от началото на 2007 г. Той отговаря за крепежните технологии и логистиката. Присъединява се към Hilti през 2000 г. като ръководител на отдел Корпоративен инженеринг. През 2004 г. той поема управлението на веригата за доставки с глобалните заводи, доставки и глобална логистика.

 

ЙОАКИМ САРДА СОЛСОНА

Joaquim Sardà

Пазарите в Европа и Близкия изток, Стратегически маркетинг

Йоаким Сарда Солсона (роден през 1974 г.) е член на Управителния съвет от януари 2020 г. Отговаря за европейските и близкоизточните пазари и за звеното за стратегически маркетинг. Започва своята Hilti кариера през 2005 г. отдел Корпоративно развитие в централата. По-късно той заема множество мениджърски позиции в продажбите в Италия и Германия. През 2012 г. той зае позицията на генерален мениджър на пазарната организация Италия и региона Южна Европа.

БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ НА HILTI

МИХАЕЛ ХИЛТИ

Michael Hilti

Почетен председател на Борда на директорите

Шаан, Лихтенщайн

Михаел Хилти (роден през 1946 г.; преизбран да заема длъжността до годишното Общо събрание през 2019 г.), син на основателя, професор Мартин Хилти, е член на борда на директорите от 1990 г. След като е завършил бизнес администрация в университета в Санкт Гален, той е работил в банковия сектор в Лондон, преди да се присъедини към Hilti през 1974 г. като заместник-ръководител на отдел Маркетинг. Две години по-късно е бил избран за член на Управителния съвет на компанията и е заемал длъжността главен изпълнителен директор от 1990 г. до 1993 г. Той е председател на Борда на директорите от 1994 г. до 2006 г. Михаел Хилти е доверител на фамилния тръст Martin Hilti Family Thrust и член на съвета на Фондация Hilti и председател на Фондация Hilti Art. Той е заемал много ръководни постове, бил удостоен със званието "почетен сенатор" от университета в Свети Гален и званието "Princely Commerce Councilor" от H.S.H. Prince Hans-Adam II von und zu Liechtenstein.

ХАЙНРИХ ФИШЕР

Heinrich Fischer

Председател на Борда на директорите

Рюшликон, Швейцария

Хайнрих Фишер (роден през 1950 г.; избран да заема длъжността до годишното Общо събрание през 2019 г.) е председател на Борда на директорите. Той е член на Борда на директорите от 2007 г. Завършил е инженерство през 1973 г. в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих, където е изучавал електроинженерство и техническа физика. След това е учил бизнес администрация в университета в Цюрих докато е работил в тази сфера и е получил магистърска степен през 1976 г. От 1977 г. е заемал старши ръководни позиции в Oerlikon Bührle Holding, Balzers AG (от 1980 г. до 1989г.) и последно, отново в Oerlikon Holding (от 1990 г. до 1995 г.). От 1996 г. до 2007 г. той е бил главен изпълнителен директор в Saurer AG в Арбон. Хайнрих Фишер е член на борда на директорите на Tecan AG, Orell Füssli AG (Председател), Sensirion AG и SWM Inc.

ПРОФ. Д-Р ПИУС БАСКЕРА

Prof. Dr. Pius Baschera

Цюрих, Швейцария

Пиус Баскера (роден през 1950 г.; преизбран до до годишното Общо събрание през 2019 г.) е обикновен член на борда на директорите от април 2006 г. От 2017 г. той изпълнява функцията на говорител на Martin Hilti Family Thrust, едноличен акционер на Hilti Corporation. Преди е заемал поста на председател на борда на директорите в продължение на десет години. Баскера е следвал  машинно инженерство и бизнес администрация в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих, където е получил докторската си степен. През 1979 г. той идва в Hilti като ръководител на финансовия контрол в производствената сфера. Преди да бъде избран за председател, той езаемал длъжността главен изпълнителен директор в продължение на 13 години. По настоящем той е член на борда на директорите на Schindler Group, Хергисвил. Също така е член на консултативните съвети на Vorwerk & Co., Wuppertal, Ardex GmbH, Witten и председател на борда на директорите на Venture Incubator AG, З г.

ДАНИЕЛ ДАНИКЕР

Daniel Daeniker

Цюрих, Швейцария

Даниел Даникер (роден през 1963 г., избран до до годишното Общо събрание през 2019 г.) се присъединява към Борда на директорите през 2018 г. Даниел Даникер е управляващ партньор на Homburger AG – фирма, занимаваща се с търговско право в Цюрих. Той също има мандат в Борда на директорите на dormakaba Holding AG (Швейцария), член е на Надзорния съвет на Rothschild & Co SCA (Франция) и лектор в Цюрихския университет.

КИМ ФАУСИНГ

Kim Fausing

Зондерборг, Дания

Ким Фаусинг (роден през 1964 г.; преизбран до до годишното Общо събрание през 2019 г.) е избран в Борда на директорите през 2010 г. Той получава научна степен по машинно инженерство в Aarhus Teknikum, Дания през 1987 г. и степен магистър по бизнес администрация в Бизнес училище Хенли в Лондон през 1996 г. Професионалната му кариера го води в Hilti Group през 1990 г., където заема различни управителни длъжности в Европа и в Азия до 2007 г. След преместването му в датския холдинг Danfoss, е избран за главен оперативен директор и член на изпълнителния комитет през януари 2008 г. Той също е заместник-председател на SMA A/G в Касел, Германия и заместник-председател на Velux Group в Копенхаген, Дания.

КАРЛА ДЕ ГИЙСЕЛЕР

Carla De Geyseleer

Ерембодегем, Белгия

Карла Де Гийселер (родена през 1968 г.; избрана до годишното Общо събрание през 2022 г.) се присъедини към Борда на директорите през 2019 г. От 2014 г. до февруари 2019 г. тя е била главен финансов директор на SGS, публично дружество, специализирано в контрола, инспекциите, изпитването и сертификацията, със седалище в Женева, Швейцария. Преди това, за няколко години, тя е била главен финансов директор както на дъщерното дружество на Vodafone, Vodafone Libertel B.V., така и на логистичната компания DHL Express Benelux, и двете със седалища в Холандия. Преди това тя е изпълнявала многобройни функции в областта на финансите и развитието на бизнеса на регионално и глобално ниво в DHL. Карла Де Гийселер също има Магистърска степен от Института за развитие на мениджмънта в Лозана, Швейцария.

 

БАРБАРА МИЛИАН ТОРАЛФСОН

Barbara Milian Thoralfsson

Осло, Норвегия

Барбара Милиан Торалфсон (родена през 1959 г.; преизбрана до годишното Общо събрание през 2020 г.) е избрана за член на борда на директорите през септември 2014 г. Тя има степен магистър по бизнес администрация в сферата на маркетинга и финансите от Колумбийския университет в Ню Йорк и бакалавърска степен по психология от университета Дюк в Северна Каролина. Барбара Милиан Торалфсон е била на поста главен изпълнителен директор в секторите на телекомуникациите и потребителските стоки и има богат опит като неизпълнителен директор в публични и частни глобални дружества. От 2006 г. е предприемач в индустриалния сектор (Fleming Industrier AS, Осло) и от 2007 г. е индустриален съветник на EQT Partners AS, Осло. Тя е председателка на ColArt International Holdings Ltd, Лондон и член на борда и председателка на одиторския комитет на SCA AB, Стокхолм. Тя също има мандати в бордовете на G4S Plc, Лондон и Norfolier GreenTec AS, Осло.