Основна цел и ценности

Hilti core purpose and values

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Изграждането на по-добро бъдеще е в центъра на всичко, което правим. Това означава подпомагане на нашите клиенти да строят по-бързо, по-безопасно и с повече смелост, като същевременно се съобразяваме с наследството, което оставяме след нас. Ние желаем да се гордеем  по света с марката, които представляваме.

Ние желаем да изградим компания, където всеки член на екип е ценен, расте и се развива професионално.

Ние желаем да изградим отворени, надеждни и успешни взаимоотношения с нашите клиенти, партньори и доставчици.

Ние вярваме, че ще дадем своя принос за обществото и околната среда от сърце – независимо дали това е помощ за постояване на жилища на достъпна цена, или пътувайки, за да Ви окажем помощ при бедствие лично или просто, за да ви помогнем да подредите квартала.

Ние желаем да продължим да градим нашият успех и да създаваме повече иновативни технологии, за да дадем възможност на нашите клиенти да изграждат сигурни, продуктивни и будещи възхищение сгради.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Почтеност, кураж, работа в екип, отдаденост

В Hilti не разговаряме само за нашите ценности, ние живеем с тях всеки ден, от всеки член на Hilti екип, навсякъде, където работим.

  • Почтеност

Ние действаме почтено във всичко, което правим.

  • Смелост

Имаме смелостта да бъдем по дръзки, да мислим различно и да окуражаваме нашите клиенти да правят същото.

  • Работа в екип

Ние вярваме в работата в екип. Ние се подкрепяме взаимно. Ние сме тук за да си помагаме, за нашите клиенти, за нашите доставчици и нашите партньори.

  • Ангажираност

Ние сме ангажирани с всичко, което вършим. Ние винаги давам всичко от себе си, за да помогнем на нашите клиенти, членовете на нашия екип, нашите доставчици и партньори.

ПОВЕЧЕ ЗА ХИЛТИ

КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГИЯ

КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГИЯ

Прочетете повече
НАШИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ

НАШИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ

Прочетете повече
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

Прочетете повече