ПОДХОДЪТ НИ КЪМ КОРПОРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ

Hilti approach to corporate responsibility

Интересът към корпоративната отговорност е бил част от нашата култура от самото ни основаване през 1941 г.

Това също е неделима част от начина, по който правим бизнес.

Hilti действа етично и с мисъл в дългосрочен план. Ние поемаме отговорност за представителите на нашия екип, нашите клиенти, партньори и доставчици, както и за начина, по който се отнасяме към околната среда и обществото.

Вярваме, че да бъдеш отговорен върви ръка за ръка с дългосрочния успех в бизнеса.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ НИ КАРАТ ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ

Чувството ни за отговорност е вкоренено дълбоко в културата ни и живее във всичките 27 000 представители на нашия екип по света, всеки ден, навсякъде.

Нашите ценности - почтеност, смелост, работа в екип и ангажираност, са определящи за съвместната работа на екипите ни, както и за тяхната работата с нашите партньори извън компанията.

Hilti corporate responsibility

ПОВЕЧЕ ЗА КОРПОРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ ЕКИПИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ ЕКИПИ

Прочетете повече
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете повече
ОСНОВНА ЦЕЛ И ЦЕННОСТИ

ОСНОВНА ЦЕЛ И ЦЕННОСТИ

Прочетете повече