Семинари и конференции

Проектиране в условия на безопасност

Seminari tecnici
 • Остани винаги в крак с времето. Благодарение на семинарите и конференциите организирани от Hilti, можеш да се запознаеш с еволюцията на разпоредбите и новите технологични решения, полезни за твоята работа. Техническите срещи предлагат задълбочено обсъждане: те са посветени на проектанти на конструкции и инсталации, и са реализирани в сътрудничество с професионалните гилдии, пожарните команди, катедрите по строително инженерство на университетите.

  По време на семинарите и конференциите ще имаш възможност да задълбочиш познанията си по важни теми свързани с:
 • механични и химични анкери: принцип на функциониране и методи на изчисление съгласно европейските технически ръководни принципи (ETAG);
 • армиране с химични анкери: проектантски и приложни методики;
 • използване на химични анкери при възстановяване и подсилване на конструкции;
 • поведение и проектиране на анкерни връзки, в случай на динамични натоварвания (сътресение, земетресение, умора на материала) или подложени на натоварване, вследствие на пожар;
 • връзки за стоманобетонни и дървобетонни конструкции;
 • системи за пасивна устойчивост на огън: огнеупорни лепила: характеристики, изпитвания и сертификати;
 • инсталационни системи: технически проблеми при проектирането на опори за механични и електрически инсталации;
 • поведение и проектиране на опори, устойчиви на земетресение;
 • Открий предвидените семинари и конференции.

Семинари и конференции

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС