Сертификати за съответствие на продуктите 2.2/3.1

Заявка за сертификати за съответствие

Certificato di conformità prodotto

Ние градим доверие с максимална прозрачност. С удоволствие ще ви предоставим цялата информация и сертификатите за съответствие на металните продукти, предназначени за конструктивни и неконструктувни приложения. Позволете ни да демонстрираме качеството на материалите и обработката: то задоволява напълно вашите очаквания и Европейския стандарт UNI EN 10204.

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОРЪЧКАТА, КОЙТО СЕ ОСНОВАВА НА НЕСПЕЦИФИЧНА ПРОВЕРКА (СЕРТИФИКАТ 2.2)

За стоманени продукти предназначени за неконструктувни и конструктивни приложения, може да заявите сертификат за съответствие на материала с поръчката, базиран на тестове извършени върху продукти от същия вид. Продуктите, които се подлагат на химически и механични тестове не са непременно продуктите, които се доставят в действителност.

Цена: ...

Цената на сертификат 2.1 се отнася до индивидуалния сертификат и следва поръчката.

Този сертификат се предоставя на английски език.

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОРЪЧКАТА, КОЙТО ВКЛЮЧВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СПЕЦИФИЧНА ПРОВЕРКА (СЕРТИФИКАТ 3.1)

За стоманени продукти за конструктивни и неконструктивни приложения може да заявите сертификат за съответствие с поръчката, базиран на изпитване извършено върху една партида от поръчания материал.

ЦЕНА: ...

Цената се отнася до заявката за сертификат за всеки индивидуален код на продукта, който е включен в поръчката. 

Винаги посочвайте за коя поръчка и за колко артикули от поръчката желаете сертификат. Не забравяйте да подадете заявката при подаването на поръчката.

Този сертификат се предоставя на английски език.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС