КАК ДА ПРОЕКТИРАТЕ АРМИРОВКА, ТАКА ЧЕ ДА Е УСТОЙЧИВА НА ПОЖАР

Насоки за проектиране на армировка за високи температури

Hilti post installed rebar fire test

Ясно е, че експлоатационните характеристики на сградите се влошават, когато те са подложени на високи температури.

Строителните разтвори също губят товароносимост. Но дълги години нямаше стандартизирани насоки за проектиране на армировка, подложена на огън.

КАК ДА ПРОЕКТИРАТЕ В РАМКИТЕ НА НАСОКИТЕ НА ЕВРОКОД 2

Hilti rebar anchorage length design

Насоките TR023, използвани за изпитване на продукти, покриваха само статичните условия, но не и тези при пожар. Вместо това инженерите трябваше да се доверяват на доклади от техническите институти като Германския институт по строително инженерство (Германия) и Научно-техническия център за строителство (Франция). Но тези изпитвания не бяха стандартизирани и концепциите за безопасно проектиране не винаги съответстваха на ограниченията за безопасност на Еврокод 2.

Какво се промени през 2015 г.

През 2015 бяха одобрени насоките EAD 330087-00-0601. Те показват как да бъдат оценявани армировъчни връзки при пожар. Те заместиха насоките TR023 за армировъчни връзки със строителни разтвори. Сега можете да използвате EAD 330087-00-0601, за да:

Оценявате механичното поведение на строителните разтвори в условията на пожар, както и дали статичните условия са в съответствие с ограниченията за безопасност на Еврокод 2.

Производителите могат да използват също и стандартизиран метод, за да квалифицират строителните разтвори за приложения с допълнително насадена армировка при пожар.

ПОПИТАЙТЕ ИНЖЕНЕР

Строителните разтвори на Hilti са проектирани за армировка при пожар

В Hilti разработихме първите одобрени от индустрията строителните разтвори за приложение при пожар - Hilti HIT-RE 500 V3, Hilti HIT-HY170 и Hilti HIT-CT 1.

Можете да ги използвате в проекта си, за да:

  • Проектирате като въведете определена температура, която може да оптимизира проектантското ви решение.
  • Проектирате всяко статично приложение, покрито от EAD 330087-00-0601, което е подложено на огън, включително греда към греда, греда към колона, плоча към стена, плоча към плоча.
  • Проектирате системни връзки в съответствие с ограниченията за безопасност на Еврокод 2.

Hilti Ви предлага необходимите инструменти за проектиране в съответствие с новите стандарти, включително нашето достижение, софтуера Profis Rebar, техническата ни подкрепа и богатата техническа библиотека.

Hilti проектантски данни

Предлагаме таблици с данни за стандартни приложения, като плоча към плоча и плоча към стена. Можете също да получите достъп до таблици с данни за всеки от утвърдените за огън продукти, въз основа на механичното му поведение в условия на огън, както е докладвано в европейското му техническо одобрение ETA.

Тези таблици с данни са приложени към продуктовата информация, която можете да намерите на страниците на продуктите ни.

Проектантски софтуер Hilti PROFIS Rebar

Нашият софтуер за 3D проектиране Hilti PROFIS Rebar може да проектира и широка гама от приложения за армировка при огън. 

СТАНДАРТЕН И ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА АРМИРОВКА ПРИ ОГЪН

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Можете да намерите коефициента на редукция, който трябва да бъде приложен върху якостта на свързване в Европейското техническо одобрение ETA на всеки одобрен продукт.

Това се изисква, когато проектирате в съответствие с EAD 330087-00-0601 и Еврокод 2.

След това можете да изберете между стандартен проект или персонализиран проект:

Стандартен проект - той оценява необходимото време за евакуация от сградата.

Използвайте проектните стойности в докладите за оценка на огнеупорни продукти.

Персонализиран дизайн - оценява температурата във връзката при специфични пожарни условия и нейната продължителност.

Как новите насоки EAD помагат да проектирате

Използването на одобрен продукт съгласно EAD 330087-00-0601 може да Ви помогне да проектирате по няколко начина:

  • Прозрачност - има стандартизирани правила за процесите на изпитване и оценка на данните
  • Гъвкавост - можете да проведете широка гама от анализи от такива на цялата конструкция до анализи на части
  • Неограничен обхват - можете да проектирате всяко приложение за пожар, включително плоча към плоча, плоча към стена, греда към стена, греда към колона или греда към греда
  • Безопасност - процесът на изпитване и оценката на резултатите се основават на ограниченията за безопасност на Еврокод 2.