КУРСОВЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ВРЪЗКИ СТОМАНА КЪМ БЕТОН

КУРСОВЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ВРЪЗКИ СТОМАНА КЪМ БЕТОН

Технически обучения за максимално увеличаване на вашата производителност

Ние създадохме напълно безплатни курсове за електронно обучение за строителни инженери, обхващащи различни теми, свързани с проектирането на анкерни плочи и свързаните с тях анкери.

  • Основният курс "Инженерно обучение за анкерни плочи" е идеален за тези, които са нови в темата или искат да опреснят знанията си по EC2-4, за поведението на анкерите и метода за изчисление, както и за дизайна на базовата плоча.
  • Курсът за напреднали "Подробен анализ на анкерни плочи" е предназначен за тези, които искат да задълбочат уменията си по оразмеряване на тези елементи според метода на крайните елементи, внедрен в Profis Engineering.

Изберете правилния курс за вас въз основа на вашите нужди и учебни цели!

Въведение

Ние знаем, че изчисляването на връзките стомана-бетон са само малка част от ежедневната ви работа, но те все още са много важни за осигуряване на надеждност и безопасност на вашия проект. За да ви помогнем да бъдете по-ефективни и да оптимизирате процеса на дефиниране на връзките, разработихме серия от курсове относно дизайна на базовата плоча и нейните закрепвания.

Тези курсове започват от предоставяне на основна информация за анкерите до по-задълбочени оценки на метода на изчисление и коравината на базовата плоча. Съдържанието е подготвено от експерти на Hilti и е достъпно в режим на безплатно електронно обучение.

Тези курсове ще ви помогнат да разберете как да оптимизирате дизайна на връзките стомана-бетон.

Ключови аспекти

Нашите курсове осигуряват солидна основа за оразмеряване на връзките стомана към бетон с анкери монтирани след бетониране. Курсовете ще донесат следните предимства:

  • Актуален преглед на най-новите разпоредби и последици за дизайна на анкерна плоча.
  • Познаване на метода за изчисление EC2-4, използван в PROFIS Engineering.
  • Удостоверение за участие.

ИНЖЕНЕРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА АНКЕРНИ ПЛОЧИ

МОДУЛИ НА КУРСА НА ОСНОВНО НИВО

Въведение в анкерите монтирани след бетониране

Въведение в анкерите монтирани след бетониране

Какво представляват анкерите монтирани след бетониране?

Представени са различните видове анкериране и техните принципи на действие, както и основните фактори, влияещи върху избора на закрепване.

Old HST in Railing, Hand-railing

Регламент за изчисляване на анкери

Какви са разпоредбите, които трябва да се следват за изчисляване на анкерите?

Преглед на регламента и как производителите предоставят технически данни в съответствие с него.

Изчисляване съгласно EC2

Изчисляване съгласно EC2

Как да проектираме според EN 1992-4.

Задълбочен поглед върху необходимите проверки и сравнение с насоките ETAG 001.

Проектиране на анкерна плоча

Проектиране на анкерна плоча

Как да проектираме анкерна плоча.

Типичният процес за дефиниране на цялостна връзка стомана към бетон е представен и анализиран, като се обясняват по-специално последиците, произтичащи от наличието на некорава плоча.

ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА АНКЕРНА ПЛОЧА

МОДУЛИ НА КУРСА ЗА НАПРЕДНАЛИ

Подробен анализ на анкерна плоча - Предположения и предизвикателства (1/2)

Подробен анализ на анкерна плоча - Предположения и предизвикателства (1/2)

Кои са основните предизвикателства и как да ги преодолеем?

Представяне на теми, свързани с дизайна на базовата плоча, във връзка с работния процес и предположенията за "корава плоча".

Подробен анализ на анкерна плоча - Проектиране с PROFIS Engineering (2/2)

Подробен анализ на анкерна плоча - Проектиране с PROFIS Engineering (2/2)

Как да се възползвате максимално от софтуера за изчисления.

Чрез разработването на примерно изчисление се обясняват различните параметри, използвани от PROFIS Engineering, с подробности за използвания метод FEM и как да се чете протоколът с резултатите. Как най-добре да използвате софтуера за изчисляване