КАК ДА ПРОЕКТИРАТЕ ЗА ТОПЛИННО ДВИЖЕНИЕ

Проектиране за топлинно разширение

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Ако изграждате тръбопроводни трасета, е от съществена важност да имате предвид топлинното разширение, особено при  приложения за отопление.

Това е така, защото трябва да позволите на тръбите да се разширят и да осигурите еднакво разпределение на движението на тръбите.

КАКВО ПРИЧИНЯВА ТОПЛИННО РАЗШИРЕНИЕ?

Топлинното разширение зависи от няколко ключови фактора:

 • Първоначалната дължина на секцията от тръбата
 • Коефициента на разширение
 • Температурната разлика

Обикновено това е разликата в температурата между оперативната температура и външната температура. Така например при приложения за отопление оперативната температура ще е около 70°C, а обикновено тази на околната среда е 20°C.

Как да изчислите топлинното разширение

Как да изчислите топлинното разширение

ПОПИТАЙТЕ ИНЖЕНЕР

КОЙ ПРОЕКТ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ТОПЛИННО РАЗШИРЕНИЕ?

 • Druck

  1 - Фиксирани точки

  Решението с фиксирани точки спира всяко движение и прехвърля натоварванията на надземната част на сградата. Точката “нулево движение” Ви помага да изчислите разширението и да предвидите поведението му.

  Druck

  2 - Осево насочване

  Осевото насочване обикновено се използва много близо до всяко техническо компенсиране. То позволява контролирано движение само в една посока и премахва движенията в останалите направления.

  Druck

  3 - Плъзгаща се опора

  Плъзгащата се опора позволява тръбата да компенсира възможно най-ниския фактор на триене.

  Druck

  4 - Свободно движение

  Свободното движение е ефективно в ситуации, в които има движение в няколко посоки. Обикновено това се използва в компенсиращите средства.

СЪВЕТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПРИ ТОПЛИННО РАЗШИРЕНИЕ

 • Изчислете дължината на разширението като функция от дължината на тръбата, материала на тръбата и температурния градиент.
 • Вижте дали разместването между оста на тръбата и повърхността на горния канал е повече от 4°. Ако е така, ще Ви е нужно решение за компенсация. Моля забележете, че специфични за приложението изисквания могат да засегнат позволеното разместване.
 • Изберете между естествена и техническа компенсация, като имате предвид изискваното разстояние за всяко решение.