ЗАЩИТА НА СГРАДИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНЯ

Hilti MQS антисеизмична инсталационна система

Hilti MQS seismic modular support system

Нашата Hilti MQS система е проектирана за антисеизмична защита.

Ние я проектирахме и изпитахме за устойчивост на хоризонтални сеизмични сили, които са обичайни по време на земетресение.

Нашата Hilti MQ система може да се използва с Hilti MQS компоненти за създаване на персонализирани антисеизмични решения за механични, електрически и вентилационни системи.

ПОЛЗИ

  • Системата MQS предоставя максимална гъвкавост за променлив ъгъл.
  • Шлицовото съединение и пружината на Hilti MQN копче, осигуряват перфектна връзка между канала и Hilti MQS компоненти и позволява лесно регулиране преди окончателното закрепване.
  • Високата устойчивост и якост на системата, гарантират отлична стабилност на конструкцията.

ПОПИТАЙТЕ ИНЖЕНЕР