КАК ДА ПРОЕКТИРАТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНО НАСАЖДАНЕ НА АРМИРОВКА

Софтуер за изчисление на армировка

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

Всичко, което проектираме е основано на Еврокод 2 и TR023.

В Hilti стигнахме дори още по-дале.

Създадохме гама от уникални проектантски концепции, за да направим строителството с допълнително насаждане на армировка и бетон по-икономично. И всичко това се основава на един прост принцип - че нашите най-съвременни продукти са толкова иновативни, че могат да закрепят допълнително насадена армировка по нови, подобрени и интересни начини. 

КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА АРМИРОВКА НА HILTI

Проектирали сме няколко решения за строежи с допълнително насаждане на армировка, които включват концепции за преодоляване на ограниченията на стандартите за бетонни конструкции. 

Hilti rebar anchorage length design

По-къса дължина за закрепване

Това е най-честият клас приложения за допълнително насадена армировка и включва свързването на нови компоненти към съществуваща конструкция.

Съгласно стандартите за конструктивно бетонно строителство, якостта на замонолитените в бетон прътове е ограничена, дори когато дълбочината на бетонното покритие е значителна.

Затова в някои зони като стени, където дълбочината на закрепване често е ограничена, се използва заварена напречна армировка или куки, за да се компенсира редуцирането на наличната дължина на закрепване.

Проучването ни, заедно с това на партньорите ни, показва, че якостта на връзката на прътовете, закрепени с еластични лепила на Hilti е по-голяма от тази на вградените пръти, в случай че има подходящо бетонно покритие.

Методът за проектиране на армировка HIT на Hilti използва тази повишена якост на връзката, за да постигне намаляване на дължината на закрепване до 70%, когато се постави подходящо бетонно покритие, в съответствие с дадените фигури в строителните стандарти.  

Post installed rebar anchorage length Eurocode 2 solution

Решение по Еврокод 2

Post installed rebar anchorage length Hilti HIT rebar design method

Метод за проектиране на армировка HIT на Hilti

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Твърди връзки с прави пръти

Необходима е армировка с куки или извита армировка за устойчивост на твърдите връзки, например между плочи и стени, греди и плочи, греди и стени, колони и фундаменти.

Но ние намерихме решение.

При работата с нашите партньори от Техническия университет в Мюнхен и Американския университет в Бейрут, проучихме как да използваме прави армировки в твърди връзки. Нашето решение се основава на прътов модел.

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Армировка, подложена на сили на срязване

Армировката, подложена на сили на срязване се използва главно за обновяване и подсилване на стари конструкции, включително и мостове.

В Hilti открихме нов и по-лесен начин за прилагане на армировка, подложена на сили чрез перфориране и поставяне на анкери само от долната страна на плочата. Можете да направите това като използвате анкерите за работа под опън HZA-P на Hilti, които се захващат в пробити отвори, наклонени към колоната, като използвате хоросани от Hilti.

Това е много по-лесно от традиционния метод за допълнително насаждане на армировка, подложена на сили на срязване чрез перфориране, при който плочата се обработва едновременно от двете страни с отвори, пробити от долната и горната страна на плочата. Това може да е трудно, тъй като трябва да се премахне покривния слой на плочата, а в повечето случаи горната й страна не е достъпна за работа.

Post installed rebar shear reinforcement Eurocode 2 solution

Решение по Еврокод 2

Post installed rebar shear reinforcement Hilti design solution

Проектантско решение на Hilti

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Бетонни наслагвания

В Hilti разработихме уникални решения за силите на скъсване при триене за слоевете на пътни платна по мостовете.

Често се поставя нов слой бетон върху съществуващия бетон, за да се подсили или ремонтира конструкцията. Изключително важна част от тези проекти е предаването на вътрешните натоварвания през връзката между новия и стария бетон.

Разработихме метод за проектиране, за да постигнем ефективно предаване на силите на срязване за тези конструкции, като се има предвид сцеплението, триенето и устойчивостта на срязване на армировката, подложена на сили на срязване, поставена по цялата разделителна повърхност. Преимуществата му са:

  • Просто и надеждно приложение в най-различни случаи.
  • Гарантирано поведение на монолитен конструктивен елемент
  • Силите на срязване се предават надеждно, дори ако разделителната повърхност е пропукана
  • Широка гама от приложения
  • Намалява изискванията за дължината на анкерно закрепване
Post installed rebar concrete overlay Eurocode 2 solution

Решение по Еврокод 2

Post installed rebar concrete overlay Hilti design solution

Проектантско решение на Hilti

ПОПИТАЙТЕ ИНЖЕНЕР