НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Поставяме си собствени екологични цели

Hilti environmental responsibility

За нас опазването на околната среда и иновациите вървят ръка за ръка.

Разработваме проектите на нашите сгради и глобални операции, така че да подобрим нашето въздействие върху околната среда и да намалим влиянието върху нея.

Ние сме поставили нашите екологични цели на едно ниво със световните стандарти за управление на околната среда ISO 14001. Съблюдаваме какво правим и следим прилагането на практика на поставените цели, където и да работим по света.

Също така изискваме от нашите партньори да опазват околната среда, за да можем да изпълним ангажимента си по цялата верига за създаване на добавена стойност.

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Мисълта за околната среда започва от момента, в който правим проучвания относно нашите продукти и продължава през целия процес на разработването им.

Всички наши проекти за нови продукти взимат под внимание употребата на ресурси и емисиите през целия жизнен цикъл на продуктите, както и по време на тяхното разработване.

Подобряваме ресурсната и енергийната ефективност, удължаваме работния живот на нашите продукти и използваме части и опаковки от рециклируеми материали.

Също така помагаме за рециклирането на нашите продукти. Например, нашите клиенти в ЕС могат да върнат стари Hilti машини безплатно в нашите Hilti магазини, за да можем да ги рециклираме или да ги изхвърлим безопасно.

Използваме също и оценка на жизнения цикъл, за да преценим екологичната съвместимост на това, което правим. Това покрива цялото влияние на продуктите върху околната среда от извличането на суровината до производството, употребата и рециклирането. Цялата тази информация може да помогне на нашите клиенти да подобрят собствения си екобаланс.

ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Технологии за зелено и устойчиво строителство

Искаме да подкрепим зеленото строителство, като помагаме на нашите клиенти да постигнат екологични строежи.

И за да помогнем, можем да предоставим информация, свързана с екологичното влияние на нашите продукти, за да покажем как те ще допринесат за всеки зелен строеж.

Всичко това може да помогне да намалим емисиите на CO2 (въглероден диоксид) и употребата на енергия, вода и материали, както и да спомогне да се намалят опасностите за здравето и рисковете от замърсяване на околната среда.

Уверяваме, че нашите технологии са екологични, проектирани и изработени да спомогнат за постигането на съответствие с международните стандарти за зелено строителство като BREEAM, HQE, DGNB и LEED.

Например, създадохме продукти, които намаляват количеството летливи органични карбонати във въздуха като нашите противопожарни системи и химически анкери.
Проектирахме и ударно-пробивна машина, която получи награда и значително намалява влиянието си върху околната среда, тъй като не се получава отпадък при произвеждането ѝ.

В допълнение нашата продуктова гама Clean-Tec надхвърля тези обичайни изисквания.

ПРАВИМ НАШИТЕ СГРАДИ И ТРАНСПОРТ ЕКОЛОГИЧНИ

Но ние също живеем по стандартите, които се стремим да постигнем за клиентите си.

Постоянно търсим начини да сме по-екологични и да намалим нашите емисии CO2, консумацията на енергия и вода в нашите фабрики, заводи, офиси и транспорта ни.

И успяваме. Ето някои примери за това, което сме постигнали:

  • Австрия: Производствен завод в Тюринген

Около 80% от електричеството, използвано в нашето производство, логистика и за администрацията, идва от възобновяеми енергийни източници: водна, вятърна енергия и системи с биомаса.

  • Германия: Офис на Хилти

Цялата енергия за отопление вече идва от близката общинска електроцентрала с биомаса и ние инсталирахме 60 слънчеви панела на покрива на сградата на ресторанта ни.

  • Лихтенщайн: Логистичен център в Ненделн и офиси в Шаан

Използваме геотермална енергия за затопляне и охлаждане и вече можем да възстановим около 70 % от отпадната топлина от вентилационните системи. Инсталирали сме и големи слънчеви панели.

ПОВЕЧЕ ЗА ХИЛТИ

СЪОТВЕТСТВИЕ И БИЗНЕС ЕТИКА

Прочетете повече

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ ЕКИПИ

Прочетете повече

ОСНОВНА ЦЕЛ И ЦЕННОСТИ

Прочетете повече