НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Поставяме си собствени екологични цели

Hilti environmental responsibility

За нас опазването на околната среда и иновациите вървят ръка за ръка.

Разработваме проектите на нашите сгради и глобални операции, така че да подобрим нашето въздействие върху околната среда и да намалим влиянието върху нея.

Ние сме поставили нашите екологични цели на едно ниво със световните стандарти за управление на околната среда ISO 14001. Съблюдаваме какво правим и следим прилагането на практика на поставените цели, където и да работим по света.

Също така изискваме от нашите партньори да опазват околната среда, за да можем да изпълним ангажимента си по цялата верига за създаване на добавена стойност.

Hilti environmental footprint

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Мисълта за околната среда започва от момента, в който правим проучвания относно нашите продукти и продължава през целия процес на разработването им.

Всички наши проекти за нови продукти взимат под внимание употребата на ресурси и емисиите през целия жизнен цикъл на продуктите, както и по време на тяхното разработване.

Подобряваме ресурсната и енергийната ефективност, удължаваме работния живот на нашите продукти и използваме части и опаковки от рециклируеми материали.

Също така помагаме за рециклирането на нашите продукти. Например, нашите клиенти в ЕС могат да върнат стари Hilti машини безплатно в нашите Hilti магазини, за да можем да ги рециклираме или да ги изхвърлим безопасно.

Използваме също и оценка на жизнения цикъл, за да преценим екологичната съвместимост на това, което правим. Това покрива цялото влияние на продуктите върху околната среда от извличането на суровината до производството, употребата и рециклирането. Цялата тази информация може да помогне на нашите клиенти да подобрят собствения си екобаланс.

ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Технологии за зелено и устойчиво строителство

Искаме да подкрепим зеленото строителство, като помагаме на нашите клиенти да постигнат екологични строежи.

И за да помогнем, можем да предоставим информация, свързана с екологичното влияние на нашите продукти, за да покажем как те ще допринесат за всеки зелен строеж.

Всичко това може да помогне да намалим емисиите на CO2 (въглероден диоксид) и употребата на енергия, вода и материали, както и да спомогне да се намалят опасностите за здравето и рисковете от замърсяване на околната среда.

Уверяваме, че нашите технологии са екологични, проектирани и изработени да спомогнат за постигането на съответствие с международните стандарти за зелено строителство като BREEAM, HQE, DGNB и LEED.

Например, създадохме продукти, които намаляват количеството летливи органични карбонати във въздуха като нашите противопожарни системи и химически анкери.
Проектирахме и ударно-пробивна машина, която получи награда и значително намалява влиянието си върху околната среда, тъй като не се получава отпадък при произвеждането ѝ.

В допълнение нашата продуктова гама Clean-Tec надхвърля тези обичайни изисквания.

ПРАВИМ НАШИТЕ СГРАДИ И ТРАНСПОРТ ЕКОЛОГИЧНИ

Но ние също живеем по стандартите, които се стремим да постигнем за клиентите си.

Постоянно търсим начини да сме по-екологични и да намалим нашите емисии CO2, консумацията на енергия и вода в нашите фабрики, заводи, офиси и транспорта ни.

И успяваме. Ето някои примери за това, което сме постигнали:

  • Австрия: Производствен завод в Тюринген

Около 80% от електричеството, използвано в нашето производство, логистика и за администрацията, идва от възобновяеми енергийни източници: водна, вятърна енергия и системи с биомаса.

  • Германия: Офис на Хилти

Цялата енергия за отопление вече идва от близката общинска електроцентрала с биомаса и ние инсталирахме 60 слънчеви панела на покрива на сградата на ресторанта ни.

  • Лихтенщайн: Логистичен център в Ненделн и офиси в Шаан

Използваме геотермална енергия за затопляне и охлаждане и вече можем да възстановим около 70 % от отпадната топлина от вентилационните системи. Инсталирали сме и големи слънчеви панели.

ПОВЕЧЕ ЗА ХИЛТИ

СЪОТВЕТСТВИЕ И БИЗНЕС ЕТИКА

СЪОТВЕТСТВИЕ И БИЗНЕС ЕТИКА

Прочетете повече
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ ЕКИПИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ ЕКИПИ

Прочетете повече
ОСНОВНА ЦЕЛ И ЦЕННОСТИ

ОСНОВНА ЦЕЛ И ЦЕННОСТИ

Прочетете повече