Кръгова икономика – правим повече с по-малко

Кръгова икономика – правим повече с по-малко

Кръговата икономика е от полза едновременно за околната среда и за строителната индустрия

В нашата глобална икономика по-малко от 10% от ресурсите се използват повторно. Когато сградите вече не са годни за експлоатация, само 40% от строителните отпадъци се рециклират или използват повторно. Като възприемате кръгови бизнес стратегии, които интегрират факторите за устойчивост наред с икономическите, не само помагате за свеждане до минимум на въздействието ви върху околната среда, но и гарантирате дългосрочния успех на вашата компания.

Настоящото състояние на отделянето на отпадъци в световен мащаб

2 милиарда

тона отпадъци, генерирани годишно
Всяка година в света се генерират около 2 милиарда тона отпадъци, като се очаква това число да се увеличава.

300 милиона

тона пластмасови отпадъци годишно
Това е в допълнение към 54-те милиона тона електронни отпадъци, произвеждани годишно, от които само 17,4% се рециклират.

1/3 отпадъци

произведени в световен мащаб годишно
1/3 от всички отпадъци в световен мащаб са резултат от строителната индустрия.

180 килограма

отпадъци от опаковки годишно
Средностатистическият европейски гражданин отделя почти 180 килограма отпадъци от опаковки за една година.

Увеличете стойността чрез намаляване на използването на ресурсите по време на строителните си проекти

Защо циркулярност?

Увеличете стойността чрез намаляване на използването на ресурсите по време на строителните си проекти

За разлика от модела на линейната икономика, който се фокусира върху рентабилността, кръговата икономика се фокусира върху генерирането на максимална стойност от минимално използване на суровини и ресурси. С наша помощ вашият бизнес може да прави повече с по-малко средства по цялата верига на доставки. От фазата на планиране, където нашите софтуер и услуги могат да ви помогнат да оптимизирате проектите си, за да намалите отпадъците, през фазата на строителство, където инструментите и помощните ни системи са проектирани за повторна употреба, до нашето рециклирано съдържание.

Намаляване на разточителното прекомерно купуване

Намаляване на разточителното прекомерно купуване

Нашите решения за управление на оборудването помагат за рационализиране на набора инструменти

Нашият модел за управление на машинния парк помага да вградите циркулярността в пътя към постигането на устойчивост. С него гарантирате, че разполагате само с необходимите ви електроинструменти, намалявайки потреблението на ресурси и рационализирайки работата си.

Със софтуера за управление на активи ON!Track можете да идентифицирате неизползваните или изгубените активи, когато преминавате към нов проект. Имате нужда от нещо само за няколко дни или седмици? Не го купувайте – вместо това използвайте нашата услуга „Инструменти за използване по поръчка“.

Винаги ще получавате висококачествени инструменти, които издържат по-дълго, а нашите местни ремонтни центрове работят за още по-голямо удължаване на живота им. Ако инструментите ви са все още продуктивни в края на споразумението, вие решавате дали искате да удължите договора им.

Не хабете това, което не искате

Не хабете това, което не искате

Където е възможно, ще използваме повторно резервни части от инструменти, които вече не са ви необходими.

Процесът е безпроблемен: ще вземем електроинструменти, батерии и принадлежности от вас безплатно, където и да се намирате по света. Приемаме дори инструменти и батерии на нашите конкуренти.

Но какво се случва с тях? Някои инструменти, функционално равностойни на новите, включваме в нашия фонд за отдаване под наем, като компенсират необходимостта от производство и транспортиране на ново оборудване. Други се даряват за неинтензивна употреба от хуманитарни и образователни организации. Компонентите, които отговарят на нашите стандарти за високо качество, са използвани повторно от ремонтните ни центрове. Всъщност повторната употреба на резервни части от върнати електроинструменти вече достига 120 000 годишно, което спестява около 90 тона електроника, двигатели и ротори годишно. Всичко останало отива при нашите партньори за рециклиране.

Рециклиране практически безкрайно

Рециклиране практически безкрайно

Това, което не можем да използваме повторно, ще се опитаме да рециклираме

Инструментите или компонентите, които не могат да бъдат използвани повторно, се обработват от нашите одитирани глобални партньори за рециклиране.

Поемаме отговорност за нашите продукти през целия им жизнен цикъл. Голяма част от масата на един типичен инструмент е от висококачествени метали, които могат да се рециклират практически безкрайно за различни приложения, и въпреки че постигаме високо ниво на нетермично рециклиране на нашите пазари, продължаваме да работим с партньорите си за рециклиране, за да увеличим още повече добива.

Нашият път към кръговата икономика

50 %

от масата на инструмент Hilti е рециклиран материал.
Намаляваме използването на първични суровини, като увеличаваме количеството рециклирана стомана и пластмаса в нашите продукти.

1.3 милиона

инструменти, батерии и принадлежности, събрани от Hilti през 2020 г.
Подкрепете циркулярността, като ни позволите да събираме безплатно вашите инструменти с изтекъл срок на годност. Ще намерим начини да ги използваме повторно или да ги рециклираме.

81 %

от всички събрани материали са рециклирани за повторна употреба.
Непрекъснато подобряваме процента на оползотворяване благодарение на иновациите в технологиите за сортиране и обработка.

1,929 тона

от материала е извлечен чрез рециклиране
Работим, за да гарантираме, че големи количества стомана, мед и алуминий ще се върнат отново в международните стокови цикли.

За първи път в индустрията: измерване на циркулярността

 

За разлика от СО2, няма международно признат начин за измерване на циркулярността. Затова заедно с BCG и Circle Economy разработихме новия метод CIRCelligence. Сега можем да оценяваме цялото продуктово портфолио на годишна база, въз основа на това колко добре е внедрена циркулярността. Нашите изчисления обхващат области като рециклирани материали, дизайн на продукти, производствени методи, начин на управление на инструментите и какво се случва в края на жизнения цикъл на продукта.

По-устойчиви заедно

Открийте решения, предназначени да ви помогнат да намалите въглеродния си отпечатък, като същевременно осигурите устойчиво развитие на бизнеса си в бъдеще.

Проучване на устойчиви решения

Поемете контрол над разходите за набора инструмент

Оптимизирайте финансовото планиране с управлението на машинния парк. Фиксираната месечна такса покрива всички ваши инструменти, включително използването им, разходите за обслужване и ремонт.

Научете повече за управлението на машинния парк