Социална отговорност

Градим по-добро бъдеще

Hilti social responsibility

В Hilti сме убедени, че предприемачеството и социалната отговорност вървят ръка за ръка.

И това е вяра, която поддържаме ревностно в историята на компанията, вдъхновена от личната отдаденост на основателя ни Мартин Хилти и семейство Хилти.

Поддържаме дейности, които допринасят за цялостното благо на обществото ни, където и да работим по света - в момента това се случва в повече от 120 държави по света.

Искаме да помогнем на хората да изградят по-доброто си бъдеще, да им съдействаме да си помогнат и да направят истинско и устойчиво подобрение на начина си на живот. 

НАШИТЕ ДАРЕНИЯ И СПОНСОРСТВО

Подкрепяме организации с нестопанска цел и проекти, които помагат да се подобри социалното и културното съжителство.

Фокусираме се върху образованието и науката, културата и изкуствата, както и върху социалните проблеми.

АНГАЖРАНОСТТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАШИЯ ЕКИП

Hilti team members' commitment

Представителите на нашите екипи в Hilti се включват в множество местни доброволчески проекти като реновиране на сгради, оформяне на градини или изграждане на паркове. Всичко това спомага да направим света около нас по-добро място.

Но това не е всичко. Когато има спешен случай или бедствие като тайфун, представителите на нашите екипи даряват парични средства или стоки, от които има нужда, или дори отиват лично да подадат ръка.

Тази ангажираност се ръководи от нашите местни Hilti офиси, които работят в тясно сътрудничество с фондация Hilti.

ФОНДАЦИЯ ХИЛТИФондация Hilti е основана през 1996 г. като благотворителна фондация на Фемили тръст Мартин Хилти.

Нийната мисия е да подобри качеството на живот на хората в неравностойно положение, като ги подкрепя да си помогнат сами по истински и устойчив начин.

Фондация Hilti подкрепя организации, които имат изключителен и видим принос към разрешаването на социални проблеми, като предоставя средства и експертни съвети.

Фондацията се концентрира върху шест аспекта:

  • достъпни жилища;
  • развитие на обществото;
  • култура, наука и образование;
  • помощ при бедствия;
  • професионално обучение и образование;
  • социално предприемачество.

ПОВЕЧЕ ЗА HILTI

ОКОЛНА СРЕДА

ОКОЛНА СРЕДА

Прочетете повече
СЪОТВЕТСТВИЕ

СЪОТВЕТСТВИЕ

Прочетете повече
ОСНОВНА ЦЕЛ И ЦЕННОСТИ

ОСНОВНА ЦЕЛ И ЦЕННОСТИ

Прочетете повече