ОТГОВОРНОСТ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАШИЯ ЕКИП

Нови начини за работа

Hilti team members

БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И СВОБОДНО ВРЕМЕ

Ние разбираме, че работната среда се променя с бързи темпове, тъй като много от нас се опитват да балансират задълженията вкъщи и на работа.

Ние очакваме много от представителите на екипа на Hilti и задаваме предизвикателни цели на всички в компанията. Но в същото време вярваме в грижовното отношение, с което хората могат да бъдат подкрепяни и да се справят добре.

И затова балансът между работа и свободното време в Hilti е много важен.

Вярваме в предлагането на привлекателни работни условия и намирането на гъвкави начини за работа от мобилен офис до работа от вкъщи.

Също така открихме детска градина за децата на представителите на нашия екип в нашето седалище в Шаан, Лихтенщайн.

По този начин искаме да бъдем привлекателен работодател. И изглежда върши работа:

92% от представителите на екипа ни казват, че се гордеят да работят за Hilti и ние редовно печелим награди за “Отлично място за работа”.

ДЪЛГОСРОЧНИ КАРИЕРИ

Знаем, че дългосрочният успех на компанията ни се основава на хората ни.

Затова искаме да дадем на представителите на нашия екип възможности да растат и да се развиват в личностно отношение.

Имаме политика за управление при отворени врати, с редовни срещи за оценка, за да се съблюдава постигането на целите и обученията.

Много от представителите на екипа ни се радват на дългосрочни кариери в Hilti. Също така насърчаваме кариерно движение между различни отдели в компанията и подкрепяме представителите на нашия екип да продължават да учат и да се развиват.

80% от управленските позиции в Hilti се заемат от хора, които вече работят в компанията. 

ИНТЕРЕСУВАМЕ СЕ ОТ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО

Здравето и безопасността са наистина важни за нас в Hilti.

Строителният бизнес е опасен и затова опитите да се предотвратят инциденти са от първостепенна важност. Имаме строги правила за това как да се държим на работната площадка, как да взимаме предпазни мерки и какви лични предпазни средства са необходими. 

Ние постоянно оценяваме риска на работното място и взимаме точните предпазни мерки.

Но да бъдем здрави е също важно за нас.

Ние предлагаме собствени здравни услуги за представителите на екипа, които са насочени към превенция и откриване на здравни рискове в ранен етап. Също така предоставяме консултации относно разнообразни въпроси - от ваксини до предотвратяване на професионални заболявания.

ПОВЕЧЕ ЗА КОРПОРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете повече
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Прочетете повече
ОСНОВНА ЦЕЛ И ЦЕННОСТИ

ОСНОВНА ЦЕЛ И ЦЕННОСТИ

Прочетете повече