СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ

Флийт услуги за поддръжка

Параграф: 4.2. Услуга за поддръжка Флийт Мениджмънт

Машините и уредите, представени в списъка по-долу, са включени в услугата за калибриране с издаване на съответния сертификат при поискване. Тази услуга е включена в споразумението на Hilti за Флийт Мениджмънт.

  • Сертификат за поддържка - SI-AT модул
  • Сертификат за поддържка - PL/PA/POL
  • Сертификат за поддържка - PD
  • Сертификат за поддържка - PM
  • Сертификат за поддържка - PS/PX
  • Сертификат за поддържка - PR/PP/POT
  • Сертификат за поддържка - Ferroscan
  • Сертификат за поддържка - POS/PLT
  • Сертификат за поддържка - HAT 28
  • Сертификат за поддържка - DPG 100