Hilti firestop Cast-in Device CFS-CID

ЗАЩО ПРОТИВОПОЖАРНАТА ЗАЩИТА Е ВАЖНА

Огнезащитни наредби, безопасност на хората и ограничаване на огъня

Системите за противопожарна защита могат да спасяват животи и да ограничат повредите по сградата по време на пожар.

Също така, те се изискват по закон.

Системите за пасивна противопожарна защита са проектирани да спират разпространението на пламъци, дим и токсични газове по време на пожар.

Те запушват пролуки в стени, тавани и подове, причинени от пробиване за тръби, кабели и връзки в пожароопасните зони.

Затова е важно да включите пасивна противопожарна защита, огнезащита, във всеки проект на сграда още от началото на проекта.

Hilti предлага широка гама огнезащитни продукти, проектантски софтуер и техническа помощ, за да помогне при проектирането и уточняването на огнезащитните системи.

КАК ДА ПРОЕКТИРАМЕ ЕФЕКТИВНА ПРОТИВОПОЖАРНА СИСТЕМА

Hilti firestop Cast-in Device rebar

Пасивните противопожарни системи се проектират, за да ограничат разпространението на пламъци, дим и токсични газове в сградата, като запълват пролуки в пожароустойчиви стени, тавани и подове.

Ако дори една от тези пролуки пропусне, тогава противопожарната защита вече не е ефикасна.

Когато се проектира система за пасивна противопожарна защита, е важно да се използват разнообразни огнезащитни решения, а не само един продукт. Това Ви помага да:

  • Гарантирате, че всички пролуки в дадена пожароустойчива зона са запълнени, и че тези отвори ефективно спират разпространението на огън.
  • Открийте огнезащитни продукти, които могат да свършат работа за широка гама от размери и форми на кабели, тръби, връзки и преминаващи отвори.

ПОПИТАЙТЕ ИНЖЕНЕР

ВИНАГИ ПРЕДОСТАВЯЕМ ПРАВИЛНОТО ОГНЕЗАЩИТНО РЕШЕНИЕ

Hilti firestop for architects

ОГНЕЗАЩИТА ЗА АРХИТЕКТИ

Прочетете повече
Hilti firestop for electrical and mechanical planners and engineers

ОГНЕЗАЩИТА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МАШИННИ ПРОЕКТАНТИ

Прочетете повече
Hilti firestop for general contractors

ПРОДУКТИ ЗА ОГНЕЗАЩИТА ЗА ГЛАВНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ

Прочетете повече
Hilti firestop for building owners and specialist consultants

ОГНЕЗАЩИТА ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАНТИ

Прочетете повече

НАШИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ОГНЕЗАЩИТА ПОДОБРЯВАТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СГРАДИТЕ

Противопожарните продукти на Hilti правят много повече от предпазване на пожар. Те са проектирани също да:

  • Подобрят акустиката на сградата - като блокират пролуки, които също пренасят звук.
  • Подобрят движението на сградата - може да минимизира последиците от земетресения, топлинни движения на тръбопроводни системи, конструктивна деформация или вибрации в промишлени съоръжения.
  • Защитят сгради от мухъл и плесен - противопожарните продукти на Hilti са устойчиви на плесен. Това може да е особено полезно при проектиране на болници.
  • Подобрят оценката за устойчивост и зелено строителство - предлагаме информация за продуктите си като съдържание на летливи органични съединения за LEED и BREEAM сертифициране.