Системи за сеизмично проектиране

Как неконструктивните системи гарантират безопасността на хората в сградите

Ние осигуряваме независимо одобрени решения, тествани за издръжливост на движение по време на сеизмични събития. Тези решения включват инсталационни системи, продукти за пасивна противопожарна защита и анкерни закрепвания. С това допринасяме за постигането на крайната ни цел да спасяваме животи, да защитаваме активи и да подобряваме конструктивните характеристики на сградите.

Същина на неконструктивните системи

Най-големите разходи за ремонти след земетресение

Последствията от земетресение могат да бъдат класифицирани в три аспекта: човешки жертви, прекъснати функционалности в сградата и материални щети. Всичко това неминуемо ще се доведе до икономически загуби.

Greatest repair costs after an earthquake

Земетресенията са причина за огромни загуби. Те могат не само да повредят конструктивните елементи на сградите, но най-вероятно  ще увредят тежко също и неконструктивните системи като механични или електрически системи/ВиК и кабелни инсталации. Тези системи са изключително важни, за да се осигури безопасността в сградата.

В последните години, нормативните уредби, приложими за неконструктивните системи, все повече изискват спазване на строги изисквания.  В миналото сеизмичното инженерство се концентрираше върху проектирането на конструктивни елементи, за да се предотврати срутването на сградите. Това обаче се промени.

Опитът показа, че неконструктивните системи в сградите са също толкова важни. Неконструктивните системи в сградите са от съществено значение, за да се осигури непрекъснатата работа на жизненоважни услуги като водоснабдяване и електроснабдяване (тръби и кабели), аварийни системи (алармени системи), пасивна пожарозащита и активна противопожарна защита (спринклерни системи).

Проучванията показват, че инвестирането в неконструктивни компоненти е много по-голямо от това в конструктивни компоненти и варира от 50-70% от цялата стойност на сградата (вижте таблицата по-долу). При много от вече станалите земетресения загубите, причинени от повреждане на неконструктивни компоненти, са по-големи от тези на конструктивните елементи.

Разходи за ремонт в резултат на сеизмично събитие

Неконструктивни и конструктивни компоненти на сгради

Земетресенията застрашават живота на хората в сградите, дори когато конструкциите остават невредими. Тръбите и кабелите се движат с огромна сила по време на сеизмични явления, при което се причиняват както счупвания, така и повреди на пожарните отделения. Това води до изтичане на запалим газ и разливане на запалими течности, което, както показва опитът, води до пожари и експлозии. 

В случай на пожар, системите за детекция играят важна роля. Когато са повредени кабелите, тези системи няма да функционират коректно. Освен това, сеизмичните сили могат да увредят водоснабдяването и спринклерните системи, които спомагат за осигуряване на противопожарна защита в сградите. Сеизмичните явления несъмнено понижават нивото на защита, осигурено за сградите. Благодарение на подходящо закрепване, инсталационни и пасивни противопожарни системи, сградите са оборудвани да преодоляват тези предизвикателни ситуации и могат да помогнат да се осигури безопасността на обитателите им. 

Строителни норми и правила

Под непрекъснато развитие

Строителната индустрия се регулира чрез строителни норми и правила, които постоянно се развиват и актуализират от компетентните органи, за да се осигурят минимални стандарти в различни аспекти като екцплоатация или безопасност.

Целите на тези норми и правила са:

  • Да предотвратят повреди по конструктивни и неконструктивни елементи на сгради при земетресения с ниска интензивност;
  • Да ограничат повредите по конструктивни и неконструктивни елементи до поправими нива при земетресения със средна интензивност и
  • Да предотвратят цялостни или частични срутвания на сгради при земетресения с висока интензивност.

Все пак, изискванията относно безопасността на сградите в нормите и правилата варират в зависимост от вида на сградата. Като цяло, обществените сгради, включително тези от съществено значение като болниците, се подлагат на по-стриктен контрол и се изисква да отговарят на по-строги изисквания.

Тези сгради трябва да останат функциониращи и след земетресение.

В зависимост от нивото на важност, видовете сгради могат основно да бъдат разделени на следните категории, като Категория 1 е най-важната:

  • Сградите от Категория 1 са тези, които трябва да бъдат използвани след земетресението и сградите, съдържащи опасни материали. Например болници, летища, пожарни служби или електрически централи.
  • Категория 2 - интензивно населени сгради (дългосрочно) и сгради, които съхраняват ценности. Например училища, музеи, университети, военни центрове или затвори. 
  • Категория 3 - интензивно населени сгради (краткосрочно). Например спортни комплекси, кина, театри, търговски центрове или концертни зали.
  • Категория 4 - други сгради като жилищни имоти, хотели, офиси или промишлени конструкции.

Експлоатационни качества на неконструктивни системи

Изпитани и проверени в съответствие с най-новите стандарти

С развитието на по-строги изисквания за неконструктивните системи в строителните норми и правила, производителите вече трябва да предлагат системи, изпитани в съответствие със световно признати стандарти като EN или ASTM. 

Hilti предлага сеизмично квалифицирани продукти и системи, които предлагат оптимални характеристики при неконструктивните приложения. Тези системи са преминали официални изпитвания, проведени от независими организации.  Въпреки това ние искаме да изведем безопасността на хората още по-напред.

Hilti проведе обширно проучване в сътрудничество с академични партньори като Калифорнийския университет “Сан Диего” (UCSD). Проведохме пълномащабно изпитване в пететажна сграда, където бяха симулирани три земетресения, последвани от пожар, за да се анализира поведението на различните неконструктивни елементи като анкерни закрепвания, пасивна противопожарна защита и инсталационни системи.

Освен това, в момента Hilti работи съвместно с EUCENTRE и Университета в Павия (Италия) по проект, имащ за цел да анализира и разбере сеизмичния отговор на неконструктивните елементи и системи, като се използват аналитични, цифрови и експериментални дейности.  Освен всичко това, активно участваме в множество конференции като ежегодната Сеизмична академия в Италия, която събира експерти от цял свят, за да обсъдят различни аспекти на сеизмичното проектиране на сградите.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЕИЗМИЧНИ АНКЕРИ

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СЕИЗМИЧНИ АНКЕРИ

Важно е да се използват правилните анкери, както за неконструктивните, така и за конструктивните елементи на дадена сграда, вижте нашата гама от системи със сеизмични работни характеристики от категория С2.

Повече информация
СЕИЗМИЧЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН ДИЗАЙН

СЕИЗМИЧЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН ДИЗАЙН

Пожарът е най-честият риск след земетресение. Нашите системи предлагат възможност за движение в допълнение към основната им противопожарна функция. Те запълват пролуки, които иначе са вход за дим и огън, а това се оказва още по-критично след движение на сградата.

Повече информация
СЕИЗМИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

СЕИЗМИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Реализирането на устойчиви на земетресения сгради се превръща във все по-важно изискване за строителното проектиране. Нашите инженери могат да Ви помогнат да намерите продуктите, обичайните решения и да Ви окажат съдействие при сложните изчисления в етапите на проектиране и изграждане на Вашия проект.

Повече информация