Библиотека с уебинари

Библиотека с уебинари

Пропуснали сте някой от нашите уебинари или бихте искали да го погледнете отново в удобно за Вас време?

Просто кликнете върху връзките по-долу, за да получите достъп до запис на уебинара по избраната от Вас тема. Тъй като това са записи, няма да е възможно да изпращате въпроси, но не се колебайте да се свържете с нас.

Уебинари достъпни в нашата библиотека

 • Анкериране в зидария

  В този уебинар ще засегнем различните анкерни приложения в зидария. Ще бъдат разгледани основните анкерни конфигурации, форми на разрушения, техническа документация и тестове. За финал ще покажем как можете да използвате софтуера за изчисляване Profis Engineering, за да улесните работата си.

  Научете повече

  Оразмеряване на анкери с отчитане на армировка за срязващи усилия

  Този уебинар е свързан с наличието на съдействаща армировка при оразмеряването на анкерите. Показан е принципа на работа, стъпките при изчисление (срязващи усилия), както и практически пример.

  Научете повече

  Оразмеряване на дюбелни връзки при увеличаване на стоманобетонни сечения

  В този уебинар, участниците са научили повече относно самото приложение, какви правила и нормативна рамка има, кой е изчислителният метод и какви са разликите между различните стандарти и оразмерявания. Като допълнение е представено портфолиото на Хилти за това приложение, както и демонстрация със софтуера.

  Научете повече

  Революция в насаждане на армировка

  В този уебинар са разгледани различни приложения както и е засегната нормативната уредба. Показани са проектиранията както на ставни, така и на корави възли. Направен е и практически пример в PROFIS Engineering.

  Научете повече

  Основни технически разлики между ETAG и БДС EN 1992-4:2018 за изчисление на анкери

  На този уеб семинар ще разгледаме новия метод за оразмеряване на анкерни системи - БДС EN 1992-4:2018, основни разлики с досегашния метод - ETAG, примерни изчисления със софтуер за оразмеряване на анкери.

  Научете повече

  Основни технически разлики между ETAG и БДС EN 1992-4:2018 за изчисление на анкери

  На този уеб семинар ще разгледаме новия метод за оразмеряване на анкерни системи - БДС EN 1992-4:2018, основни разлики с досегашния метод - ETAG, примерни изчисления със софтуер за оразмеряване на анкери.

  Научете повече

  Въведение в изчислението на анкери

  На този семинар ще научите повече за приложенията при анкериране, различните видове анкери и принципа им на работа, форми на разрушение, тестване на анкери при полеви условия на обекта.

  Научете повече

  ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА АНКЕРНИ ПЛАНКИ ПО МЕТОД НА КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ

  На това събитие разглеждаме предизвикателствата при оразмеряването на всички елементи, които изграждат анкерните планки. Представяме новия ни софтуер PROFIS ENGINEERING, като влизаме в детайл на процесите за оразмеряване с него, разглеждаме разликите между безкрайно кораво и деформируемо съединение, запознаваме Ви с метода за изчисление CBFEM, интегриран в софтуера и даваме практически пример със софтуера.

  Научете повече

  Проектиране на комбинирани плочогредови сечения с Hilti софтуер

  В този уебинар ще обърнем внимание на комбинираните конструкции и решенията, които Hilti предлага. По време на уебинара ще се разгледат приложения и нормативните документи. Ще се запознаете с технологията за директен монтаж към стоманени конструкции като ще подчертаем нейните предимства пред традиционните методи. За финал, ще направим демонстрация на софтуера за оразмеряване на комбинирани плочогредови сечения.

  Научете повече

  Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за опънни усилия

  В този уебинар ще бъде разгледан принципа на работа при оразмеряване на допълнителна армировка работеща на опън, отделните стъпки при нейното изчисляване, демо със софтуера Profis Engineering и реални примери от практиката.

  Научете повече